Магістерські дисертації та дипломні роботи

Автор Тема Дата захисту Науковий керівник
Іщенко Олександра Сергіївна

Керування енерговикористанням в ринкових умовах

2017 Стрелкова Галина Георгіївна
Бабак Олег Валерійович

Забезпечення електромагнітної сумісності струмоприймачів згідно вимог концепції Smart Grid

2017 Коцар Олег Вікторович
Котляр Руслана Сергіївна

Розробка систем енергетичного моніторингу бюджетних установ

2017 Чернявський Анатолій Володимирович
Бишов Павло Сергійович

Підвищення енергоефективності підприємства за рахунок частотно-регульованого електроприводу

2017 Прокопенко В.В
Куць Микола Федорович

Керування електроспоживанням електромеханічних cистем з використанням засобів діагностування їх eнергоефективності

2017 Закладний Олег Олександрович
Бражник Костянтин Олександрович

Підвищення енергоефективності функціонування систем моніторингу за рахунок оптимізації інформаційних потоків в системах електропостачання

2017 Волошко А.В.
Лосєва Валерія Ігорівна

Гнучке керування системами енергетичного менеджменту та попитом на електричну енергію багатоповерхової будівлі

2017 Басок Борис Іванович
Вишняков Валерій Артурович

Оцінювання рівня досягнутої енергоефективності на підприємстві

2017 Бориченко Олена Володимирівна
Волков Данііл Олександрович

Багатокритеріальна оптимізація активних інженерних систем енергоефективної будівлі

2017 Ковальчук Артем Михайлович
Дубина Павло Петрович

Віртуальні електростанції в новій моделі ринку електроенергії україни

2017 Танкевич Сергій Євгенович
Аданіков Олександр Володимирович

Оперативний контроль ефективності енерговикористання у виробничій сфері

2017 Бориченко Олена Володимірівна
Пуник Богдан Вікторович

Базові показники та індикатори оцінки енергоефективності виробництва

2016 доктор технічних наук, професор
Денисюк Сергій Петрович
Васильченко Олександр Миколайович

Енергозабезпечення об’єктів агропромислового комплексу з використанням локальних енергоресурсів

2016 -
Рибінська Яна Вікторівна

Формування системи показників ефективного використання енергії в системі енергетичного менеджменту

2016 кандидат технічних наук, доцент
Бориченко Олена Володимирівна
Верба Максим Євгенович

Ефективність використання сумісних схем в системах розосередженої генерації.

2016 -
Ройтер Анастасія Вікторівна

Ймовірнісно-статистичний підхід до побудови балансів електроспоживання на підприємствах теплоенергетики.

2016 кандидат технічних наук, доцент
Находов Володимир Федорович
Дейко Богдан Володимирович

Оцінка показників енергоефективності на основі поточних та прогнозних енергетичних балансів підприємств

2016 кандидат технічних наук, доцент
Іншеков Євген Миколайович
Близнюк Євген Володимирович

Комплексне енергопостачання підприємства деревообробної промисловості з використанням паливних елементів

2016 к.т.н., асист. Костюк Василь Осипович
Соколовський Павло Валерійович

Нічний провал електроспоживання економіки України та його ефективне використання

2016 доктор технічних наук, професор
Басок Борис Іванович
Кудієв Петро Володимирович

Оптимальна побудова розподільних електричних мереж з урахуванням режиму напруги

2016 кандидат технічних наук, доцент
Федосенко Микола Миколайович
Аксьонова Олена Сергіївна

Детерміновано-стохастичне моделювання комбінованої електропостачальної системи об’єкта інфраструктури

2016 кандидат технічних наук, старший викладач
Костюк Василь Осипович
Сподинська Анастасія Володимирівна

Вибір оптимальних варіантів впровадження розосередженої генерації з використанням алгоритмів багатокритеріального прийняття рішень

2016 доктор технічних наук, доцент
Попов Володимир Андрійович
Луценко Надія Андріївна

Оперативний контроль результатів впровадження проектів з енергозбереження

2016 кандидат технічних наук, доцент
Бориченко Олена Володимирівна,
Андрєєв Олександр Євгенович

Управління режимами електроспоживання шляхом використання нетрадиційних джерел енергії

2016 -
Чернишева Антоніна Вікторівна

Електромагнітна сумісність вимірювальних каналів струму цифрових підстанцій систем електропостачання

2016 д.т.н, с.н.с
Танкевич Євгеній Миколайович
Матвєєв Сергій Юрійович

Концепція побудови цифрової підстанції як ключового компонента інтелектуальної мережі SMART GRID

2016 кандидат технічних наук, доцент
Побігайло Віталій Анатолійович

Бочуля Петро Олександрович

Асиметрія напруги в електричній мережі та способи її усунення

2016 доктор технічних наук, професор
Волошко Анатолій Васильович
Шкребтій Максим Вікторович

Управління електроспоживанням підприємств з безперервним характером виробництва

2016 кандидат технічних наук, доцент Калінчик Василь Прокопович