Магістерські дисертації та дипломні роботи

Автор Тема Дата захисту Науковий керівник
Коротенко Владислав Валерійович

Керування енергоспоживанням підприємств з переробки зернових

2018 к.т.н., доц. Прокопенко В.В.
Мушка Яна Анатоліївна

Удосконалення методів контролю та аналізу ефективності використання електроенергії технологічними об'єктами

2018 к.т.н., доц. Находов В.Ф.
Трофимишин Олександр Олександрович

Динамічна реконфігурація міських розподільних мереж середньої напруги

2018 к.т.н., доц. Ткаченко В.В.
Шершень Олег Ігорович

Вплив коливань частоти напруги в електричній мережі на точність визначення гармонічного складу

2018 д.т.н., проф. Волошко А.В.
Мацкевич Юлія Максимівна

Багатоцільова компенсація реактивної потужності в розподільних електричних мережах міст

2018 д.т.н., проф. Зорін В.В.
Мороженко Анастасія Олександрівна

Системна тарифікація електроенергії як інструмент інтегрованого ресурсного планування

2018 к.т.н., доц. Стрелков М.Т.
Пономаренко Вадим Олегович

Короткострокове прогнозування та керування електроспоживанням промислового підприємства

2018 к.т.н., доц. Калінчик В.П.
Цішковська Тетяна Леонідівна

Підвищення пропускної здатності електричних мереж і якості електропостачання великих міст

2018 д.т.н., проф. Зорін В.В.
Абрамов Михайло Дмитрович

Керування попитом на електричну енергію інструментами ринку «на добу наперед»

2018 к.т.н., доц. Коцар О.В.
Оникійчук Валерія Олександрівна

Мультикритеріальне планування та оптимізація режимів функціонування інтегрованих енергопостачальних систем

2018 к.т.н., ст. викл. Притискач І.В.
Остапчук Юлія Юріївна

Методи оцінювання та контролю ефективності використання електричної енергії на прикладі підприємства з виробництва алкогольних і безалкогольних напоїв

2018 к.т.н., доц. Бориченко О.В.
Артем'єв Максим Володимирович

Оцінювання достовірності вихідної інформації та розрахункових моделей визначення режимів розподільних електричних мереж

2018 к.т.н., доц. Федосенко М.М.
Далібожак Іван Іванович

Сценарний аналіз поведінки споживачів в умовах лібералізації ринку електричної енергії

2018 к.т.н., доц. Стрелкова Г.Г.
Биковський Арсеній Олександрович

Моніторинг енерговикористання на молокопереробних підприємствах

2018 к.т.н., доц. Чернявський А.В.
Протащик Олег Валерійович

Інформаційне забезпечення економіко-математичної моделі розвитку енергокомплексу України

2018 к.т.н., доц Костюк В.О.
Рябенко Олександр Анатолійович

Оцінка потенціалу енергоефективності на основі рангового аналізу муніципального сектора району міста

2018 д.т.н., проф. Денисюк С.П.
Бондаренко Тетяна Андріївна

Моделі та методи оцінювання надійності систем електропостачання

2018 к.т.н., доц. Федосенко М.М.
Дєлов Влас Васильович

Оптимізація режимів роботи промислових вентиляційних установок

2018 к.т.н., доц. Прокопенко В.В.
Дмитренко Валерій Миколайович

Керування попитом на електричну енергію в умовах функціонування внутрішньодобового ринку електроенергії

2018 к.т.н., доц. Коцар О.В.
Суржиков Михайло Вікторович

Підвищення точності визначення показників якості електричної енергії

2018 д.т.н., проф. Волошко А.В.
Харченко Анастасія Андріївна

Підвищення рівня ефективності електроспоживання системами вентиляції житлових та громадських будівель

2018 к.т.н., доц. Чернявський А.В.
Волошин Сергій Олександрович

Система моніторингу технічного стану об’єктів електричних мереж

2018 к.т.н., доц. Замулко А.І.
Доценко Дмитро Ігорович

Оцінка рівнів неоптимальності енергетичних процесів в електропередавальних організаціях

2018 д.т.н., проф. Денисюк С.П.
Коваленко Антон Володимирович

Оцінювання впливу суб- та інтергармонік в електричних мережах

2018 д.т.н., проф. Волошко А.В.
Сукальська Лариса Антонівна

Оцінювання вихідної потужності джерел розосередженої генерації з урахуванням обмеженості початкових даних

2018 к.т.н., ст. викл. Ярмолюк О.С.
Худенко Валентин Олегович

Підвищення ефективності використання систем з виробництва електроенергії на базі сонячної енергетики

2018 д.т.н., проф. Басок Б.І.
Гордієнко Костянтин Ігорович

Підвищення якості надання послуг електропостачання операторами мережі

2018 к.т.н., доц. Замулко А.І.
Ковальов Владислав Юрійович

Інтегрована система моніторингу об’єктів бюджетної та комунальної сфери районного рівня

2018 д.т.н., проф. Денисюк С.П.
Мірошниченко Єгор Вадимович

Управління електричним навантаженням виробничого об’єкту з використанням власної генерації електроенергії

2018 к.т.н., доц. Калінчик В.П.
Ткаченко Федір Валентинович

Підвищення ефективності використання розосередженої генерації в умовах невизначеності інформації

2018 д.т.н., проф. Попов В.А.
Чекамова Вікторія Вікторівна

Керування режимами споживання електричної потужності в електроенергетичній системі

2018 к.т.н., доц. Находов В.Ф.
Козлов Олександр Вікторович

Оптимальне секціонування повітряних розподільних мереж в умовах невизначеності вихідної інформації

2018 к.т.н., доц. Ткаченко В.В.
Куць Микола Федорович

Керування електроспоживанням електромеханічних cистем з використанням засобів діагностування їх eнергоефективності

2017 Закладний Олег Олександрович
Бражник Костянтин Олександрович

Підвищення енергоефективності функціонування систем моніторингу за рахунок оптимізації інформаційних потоків в системах електропостачання

2017 Волошко А.В.
Лосєва Валерія Ігорівна

Гнучке керування системами енергетичного менеджменту та попитом на електричну енергію багатоповерхової будівлі

2017 Басок Борис Іванович
Вишняков Валерій Артурович

Оцінювання рівня досягнутої енергоефективності на підприємстві

2017 Бориченко Олена Володимирівна
Волков Данііл Олександрович

Багатокритеріальна оптимізація активних інженерних систем енергоефективної будівлі

2017 Ковальчук Артем Михайлович
Дубина Павло Петрович

Віртуальні електростанції в новій моделі ринку електроенергії україни

2017 Танкевич Сергій Євгенович
Аданіков Олександр Володимирович

Оперативний контроль ефективності енерговикористання у виробничій сфері

2017 Бориченко Олена Володимірівна
Іщенко Олександра Сергіївна

Керування енерговикористанням в ринкових умовах

2017 Стрелкова Галина Георгіївна
Бабак Олег Валерійович

Забезпечення електромагнітної сумісності струмоприймачів згідно вимог концепції Smart Grid

2017 Коцар Олег Вікторович
Котляр Руслана Сергіївна

Розробка систем енергетичного моніторингу бюджетних установ

2017 Чернявський Анатолій Володимирович
Бишов Павло Сергійович

Підвищення енергоефективності підприємства за рахунок частотно-регульованого електроприводу

2017 Прокопенко В.В
Ройтер Анастасія Вікторівна

Ймовірнісно-статистичний підхід до побудови балансів електроспоживання на підприємствах теплоенергетики.

2016 кандидат технічних наук, доцент
Находов Володимир Федорович
Дейко Богдан Володимирович

Оцінка показників енергоефективності на основі поточних та прогнозних енергетичних балансів підприємств

2016 кандидат технічних наук, доцент
Іншеков Євген Миколайович
Близнюк Євген Володимирович

Комплексне енергопостачання підприємства деревообробної промисловості з використанням паливних елементів

2016 к.т.н., асист. Костюк Василь Осипович
Соколовський Павло Валерійович

Нічний провал електроспоживання економіки України та його ефективне використання

2016 доктор технічних наук, професор
Басок Борис Іванович
Кудієв Петро Володимирович

Оптимальна побудова розподільних електричних мереж з урахуванням режиму напруги

2016 кандидат технічних наук, доцент
Федосенко Микола Миколайович
Аксьонова Олена Сергіївна

Детерміновано-стохастичне моделювання комбінованої електропостачальної системи об’єкта інфраструктури

2016 кандидат технічних наук, старший викладач
Костюк Василь Осипович
Сподинська Анастасія Володимирівна

Вибір оптимальних варіантів впровадження розосередженої генерації з використанням алгоритмів багатокритеріального прийняття рішень

2016 доктор технічних наук, доцент
Попов Володимир Андрійович
Луценко Надія Андріївна

Оперативний контроль результатів впровадження проектів з енергозбереження

2016 кандидат технічних наук, доцент
Бориченко Олена Володимирівна,
Андрєєв Олександр Євгенович

Управління режимами електроспоживання шляхом використання нетрадиційних джерел енергії

2016 -
Чернишева Антоніна Вікторівна

Електромагнітна сумісність вимірювальних каналів струму цифрових підстанцій систем електропостачання

2016 д.т.н, с.н.с
Танкевич Євгеній Миколайович
Матвєєв Сергій Юрійович

Концепція побудови цифрової підстанції як ключового компонента інтелектуальної мережі SMART GRID

2016 кандидат технічних наук, доцент
Побігайло Віталій Анатолійович

Бочуля Петро Олександрович

Асиметрія напруги в електричній мережі та способи її усунення

2016 доктор технічних наук, професор
Волошко Анатолій Васильович
Пуник Богдан Вікторович

Базові показники та індикатори оцінки енергоефективності виробництва

2016 доктор технічних наук, професор
Денисюк Сергій Петрович
Васильченко Олександр Миколайович

Енергозабезпечення об’єктів агропромислового комплексу з використанням локальних енергоресурсів

2016 -
Рибінська Яна Вікторівна

Формування системи показників ефективного використання енергії в системі енергетичного менеджменту

2016 кандидат технічних наук, доцент
Бориченко Олена Володимирівна
Верба Максим Євгенович

Ефективність використання сумісних схем в системах розосередженої генерації.

2016 -
Шкребтій Максим Вікторович

Управління електроспоживанням підприємств з безперервним характером виробництва

2016 кандидат технічних наук, доцент Калінчик Василь Прокопович