Магістерські дисертації та дипломні роботи

Автор Тема Дата захисту Науковий керівник
Пуник Богдан Вікторович

Базові показники та індикатори оцінки енергоефективності виробництва

2016 доктор технічних наук, професор
Денисюк Сергій Петрович
Кудієв Петро Володимирович

Оптимальна побудова розподільних електричних мереж з урахуванням режиму напруги

2016 кандидат технічних наук, доцент
Федосенко Микола Миколайович
Бочуля Петро Олександрович

Асиметрія напруги в електричній мережі та способи її усунення

2016 доктор технічних наук, професор
Волошко Анатолій Васильович
Сподинська Анастасія Володимирівна

Вибір оптимальних варіантів впровадження розосередженої генерації з використанням алгоритмів багатокритеріального прийняття рішень

2016 доктор технічних наук, доцент
Попов Володимир Андрійович
Аксьонова Олена Сергіївна

Детерміновано-стохастичне моделювання комбінованої електропостачальної системи об’єкта інфраструктури

2016 кандидат технічних наук, старший викладач
Костюк Василь Осипович
Чернишева Антоніна Вікторівна

Електромагнітна сумісність вимірювальних каналів струму цифрових підстанцій систем електропостачання

2016 д.т.н, с.н.с
Танкевич Євгеній Миколайович
Васильченко Олександр Миколайович

Енергозабезпечення об’єктів агропромислового комплексу з використанням локальних енергоресурсів

2016 -
Верба Максим Євгенович

Ефективність використання сумісних схем в системах розосередженої генерації.

2016 -
Ройтер Анастасія Вікторівна

Ймовірнісно-статистичний підхід до побудови балансів електроспоживання на підприємствах теплоенергетики.

2016 кандидат технічних наук, доцент
Находов Володимир Федорович
Близнюк Євген Володимирович

Комплексне енергопостачання підприємства деревообробної промисловості з використанням паливних елементів

2016 к.т.н., асист. Костюк Василь Осипович
Матвєєв Сергій Юрійович

Концепція побудови цифрової підстанції як ключового компонента інтелектуальної мережі SMART GRID

2016 кандидат технічних наук, доцент
Побігайло Віталій Анатолійович

Соколовський Павло Валерійович

Нічний провал електроспоживання економіки України та його ефективне використання

2016 доктор технічних наук, професор
Басок Борис Іванович
Луценко Надія Андріївна

Оперативний контроль результатів впровадження проектів з енергозбереження

2016 кандидат технічних наук, доцент
Бориченко Олена Володимирівна,
Дейко Богдан Володимирович

Оцінка показників енергоефективності на основі поточних та прогнозних енергетичних балансів підприємств

2016 кандидат технічних наук, доцент
Іншеков Євген Миколайович
Шкребтій Максим Вікторович

Управління електроспоживанням підприємств з безперервним характером виробництва

2016 кандидат технічних наук, доцент Калінчик Василь Прокопович
Андрєєв Олександр Євгенович

Управління режимами електроспоживання шляхом використання нетрадиційних джерел енергії

2016 -
Рибінська Яна Вікторівна

Формування системи показників ефективного використання енергії в системі енергетичного менеджменту

2016 кандидат технічних наук, доцент
Бориченко Олена Володимирівна