Магістерські дисертації та дипломні роботи

Автор Тема Дата захисту Науковий керівник
Аданіков Олександр Володимирович

Оперативний контроль ефективності енерговикористання у виробничій сфері

2017 Бориченко Олена Володимірівна
Дейко Богдан Володимирович

Оцінка показників енергоефективності на основі поточних та прогнозних енергетичних балансів підприємств

2016 кандидат технічних наук, доцент
Іншеков Євген Миколайович
Близнюк Євген Володимирович

Комплексне енергопостачання підприємства деревообробної промисловості з використанням паливних елементів

2016 к.т.н., асист. Костюк Василь Осипович
Соколовський Павло Валерійович

Нічний провал електроспоживання економіки України та його ефективне використання

2016 доктор технічних наук, професор
Басок Борис Іванович
Кудієв Петро Володимирович

Оптимальна побудова розподільних електричних мереж з урахуванням режиму напруги

2016 кандидат технічних наук, доцент
Федосенко Микола Миколайович
Аксьонова Олена Сергіївна

Детерміновано-стохастичне моделювання комбінованої електропостачальної системи об’єкта інфраструктури

2016 кандидат технічних наук, старший викладач
Костюк Василь Осипович
Сподинська Анастасія Володимирівна

Вибір оптимальних варіантів впровадження розосередженої генерації з використанням алгоритмів багатокритеріального прийняття рішень

2016 доктор технічних наук, доцент
Попов Володимир Андрійович
Луценко Надія Андріївна

Оперативний контроль результатів впровадження проектів з енергозбереження

2016 кандидат технічних наук, доцент
Бориченко Олена Володимирівна,
Андрєєв Олександр Євгенович

Управління режимами електроспоживання шляхом використання нетрадиційних джерел енергії

2016 -
Чернишева Антоніна Вікторівна

Електромагнітна сумісність вимірювальних каналів струму цифрових підстанцій систем електропостачання

2016 д.т.н, с.н.с
Танкевич Євгеній Миколайович
Матвєєв Сергій Юрійович

Концепція побудови цифрової підстанції як ключового компонента інтелектуальної мережі SMART GRID

2016 кандидат технічних наук, доцент
Побігайло Віталій Анатолійович

Бочуля Петро Олександрович

Асиметрія напруги в електричній мережі та способи її усунення

2016 доктор технічних наук, професор
Волошко Анатолій Васильович
Пуник Богдан Вікторович

Базові показники та індикатори оцінки енергоефективності виробництва

2016 доктор технічних наук, професор
Денисюк Сергій Петрович
Васильченко Олександр Миколайович

Енергозабезпечення об’єктів агропромислового комплексу з використанням локальних енергоресурсів

2016 -
Рибінська Яна Вікторівна

Формування системи показників ефективного використання енергії в системі енергетичного менеджменту

2016 кандидат технічних наук, доцент
Бориченко Олена Володимирівна
Верба Максим Євгенович

Ефективність використання сумісних схем в системах розосередженої генерації.

2016 -
Ройтер Анастасія Вікторівна

Ймовірнісно-статистичний підхід до побудови балансів електроспоживання на підприємствах теплоенергетики.

2016 кандидат технічних наук, доцент
Находов Володимир Федорович
Шкребтій Максим Вікторович

Управління електроспоживанням підприємств з безперервним характером виробництва

2016 кандидат технічних наук, доцент Калінчик Василь Прокопович