Асиметрія напруги в електричній мережі та способи її усунення

Тема
Асиметрія напруги в електричній мережі та способи її
усунення
Автор
Бочуля Петро Олександрович
Дата захисту
Науковий керівник
доктор технічних наук, професор
Волошко Анатолій Васильович

Магістерська робота присвячена розгляду проблеми якості електричної енергії, а
саме, асиметрії напруги та негативний ефект її на роботу електричної мережі. Оцінено
негативний вплив парних гармонік на якість електричної енергії, та досліджено
можливі способи визначення їх за допомогою спектрального аналізу електричної
напруги.
Проаналізовані методи визначення парних гармонік в сигналі електричної
напруги, а також проблемні питання що пов’язані з нею.
Сформульовано основні наслідки впливу асиметрії напруги на роботу
електричної мережі, та запропоновані способи усунення негативного ефекту що
викликано цим.
Проведено порівняння існуючих методів дослідження гармонічного аналізу
напруги, та точності даних методів.
Ключові слова: асиметрія напруги, парні гармоніки, вейвлет аналіз, швидке
перетворення Фур’є, якість електричної енергії.