Ефективність використання сумісних схем в системах розосередженої генерації.

Тема
Ефективність використання сумісних схем в системах розосередженої генерації.
Автор
Верба Максим Євгенович
Дата захисту
Науковий керівник
-

Робота на здобуття ступеня магістра за фахом 8.05070108 -«Енергетичний менеджмент». - Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Київ, 2016.
Магістерська робота присвячена розвитку моделей формування
сумісних схем для задоволення потреб різного типу навантаження та засобам
їх функціонування шляхом використання нетрадиційних джерел енергії.
В магістерській роботі отримані нові науково обґрунтовані теоретичні
результати щодо ефективного використання нетрадиційних джерел енергії,
поєднаних між собою в сумісні схеми. Оцінено ефекти можливостей
впровадження різних типів схем, підключення до різних видів мереж у сфері
застосування альтернативних джерел енергії в залежності від заданих цілей.
Проаналізовано сучасну метеорологічну базу місцевості
впровадження сумісних схем, можливість використання відновлювальних
джерел енергії в умовах існуючих режимів електроспоживання, а також для
задоволення потреб теплопостачання об’єкту. Проведено аналіз світового
досвіду та тенденцій розвитку нетрадиційних джерел енергії, а також аналіз
потенціалу використання альтернативних джерел енергії України, на підставі
яких доведена доцільність застосування засобів розосередженої генерації на
основі поєднанні різних джерел в бівалентні схеми.
Сформульовано завдання для створення математичної моделі та
методик визначення та обґрунтування техніко-економічної ефективності
роботи сумісних схем в системах розосередженої генерації.
Використовуючи метеорологічні дані, змодульоване електричне та
теплове навантаження, визначено економічну доцільність та актуальність
впровадження бівалентних схем для цілого сегменту споживачів.
На підставі математичного аналізу та моделювання побудовані моделі
використання бівалентних режимів роботи альтернативних технологій
генерації енергії для покриття електричного та теплового навантаження
споживачів.
Запропоновано алгоритм визначення економічної ефективності
впровадження сумісних схем нетрадиційних джерел енергії, враховуючи
економію грошей при їх використанні, а також отримання додаткових коштів
від продажу електричної енергії за зеленим тарифом, та в залежності від типу
мережі підключення технічного обладнання.
Ключові слова: відновлювальні джерела енергії, енергоефективність,
розосереджена генерація, графік електричного навантаження, тепловтрати,
термін окупності, вітроенергетична установка, фотоелектрична станція,
мережа, тепловий насос, зелений тариф.