Вплив коливань частоти напруги в електричній мережі на точність визначення гармонічного складу

Тема
Вплив коливань частоти напруги в електричній мережі на точність визначення гармонічного складу
Автор
Шершень Олег Ігорович
Дата захисту
Науковий керівник
д.т.н., проф. Волошко А.В.