Керування енерговикористанням в ринкових умовах

Тема
Керування енерговикористанням в ринкових умовах
Автор
Іщенко Олександра Сергіївна
Дата захисту
Науковий керівник
Стрелкова Галина Георгіївна

Магістерська дисертаційна робота присвячена дослідженню можливості підвищення рівня енергоефективності супермаркету «Сільпо».
На основі даних наданих керівництвом торгівельного підприємства проаналізовано поточний рівень електроспоживання ТТП супермаркету. Визначено можливе зниження питомих витрат електричної енергії в основному та допоміжному технологічному обладнанні Створено інтерактивну карту впровадження відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в Україні, а також відмічені точки територіального розміщення супермаркетів «Сільпо».