Гнучке керування системами енергетичного менеджменту та попитом на електричну енергію багатоповерхової будівлі

Тема
Гнучке керування системами енергетичного менеджменту та попитом на електричну енергію багатоповерхової будівлі
Автор
Лосєва Валерія Ігорівна
Дата захисту
Науковий керівник
Басок Борис Іванович

Досліджене нормативно-методичне забезпечення оптимізації
енергетичних процесів в житлово-комунальнальній сфері. На сьогоднішній
день в Україні діє достатня кількість нормативно-правових актів,
дотримуючись рекомендацій яких можна досягти суттєвого скорочення
енергетичних витрат та в кінцевому рахунку досягти енергетичної
незалежності країни від імпорту енергоресурсів. Дослідження даного
питання дає основу для розробки основних елементів комплексного підходу
для визначення рівня енергоспоживання багатоповерхової будівлі як
основної складової мегаполіса. Проведено аналіз стану багатоповерхових
будівель. При аналізуванні були виявлені недоліки та проблеми, які існують
на сьогоднішній день в багатоповерхових будівлях. Спираючись на досвід
європейських країн, було виділено енергозберігаючі заходи в житлових
будинках та розрахований очікуваний відсоток економії паливно-
енергетичних ресурсів. Отримані данні були використані при проведенні
кластеризації багатоповерхової будівлі.