Детерміновано-стохастичне моделювання комбінованої електропостачальної системи об’єкта інфраструктури

Тема
Детерміновано-стохастичне моделювання комбінованої електропостачальної системи об’єкта інфраструктури
Автор
Аксьонова Олена Сергіївна
Дата захисту
Науковий керівник
кандидат технічних наук, старший викладач
Костюк Василь Осипович

Дисертація на здобуття кваліфікації інженер-дослідник за спеціальністю 8.05070103 – електротехнічні системи електроспоживання. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2016.
У дисертації обґрунтовано і застосовано основи теорії ймовірностей для розроблення детерміновано-стохастичної моделі енергетичної устави системи енергозабезпечення на основі СФЕУ. Розроблено модель добового електро- постачання ЦЗОД, оснащеного СФЕУ з пристроями відстеження азимуту Сонця – трекерами, з метою максимальної утилізації енергії Сонця. Проаналізовано вплив хмарності на енергетичний виробіток СФЕУ.
Ключові слова: детерміновано-стохастичні моделі, сонячна фотоелектрична установка, центр зберігання та обробки даних, трекери відстеження, максимізація утилізації енергії Сонця.