Багатокритеріальна оптимізація активних інженерних систем енергоефективної будівлі

Тема
Багатокритеріальна оптимізація активних інженерних систем енергоефективної будівлі
Автор
Волков Данііл Олександрович
Дата захисту
Науковий керівник
Ковальчук Артем Михайлович

Магістерська дисертаційна робота присвячена дослідженню багатокритеріальної оптимізації активних інженерних систем з метою підвищення ефективності їх режимів роботи.
В роботі проведено дослідження теоретичних та практичних питань управління режимами роботи систем життєзабезпечення будівель. Введено поняття «активні інженерні системи», проаналізовано існуючі рішення структурного та функціонального контенту активних інженерних систем. Було сформовано вимоги до кожної з підсистем, що входять до складу активних інженерних систем, для забезпечення ефективної роботи.
Було досліджено зовнішні та внутрішні фактори що впливають на вибір структури активних інженерних систем, а критерії енергоефективності що впливають на їх узгоджену ефективну роботу
Вирішено задачі багатокритеріальної оптимізації вибору технологій систем управління будинком та багатокритеріального вибору структурних компонентів активних інженерних систем. Проаналізовано можливі варіанти сумісної роботи джерел генерації теплової енергії у комплексі з використанням сучасних технологій управління. Таким чином, це дало можливості для забезпечення оптимально спроектованих інженерних систем будівель, що як наслідок будуть працювати у ефективних режимах з мінімальними втратами енергії.