Оптимізація режимів роботи промислових вентиляційних установок

Тема
Оптимізація режимів роботи промислових вентиляційних установок
Автор
Дєлов Влас Васильович
Дата захисту
Науковий керівник
к.т.н., доц. Прокопенко В.В.