PhD підготовка

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Кафедра електропостачання здійснює підготовку в аспірантурі за науковими спеціальностями:

  • 05.09.03  Електротехнічні комплекси та системи

  • 05.14.01  Енергетичні системи  та комплекси

З умовами прийому до аспірантури можна ознайомитися на сайті відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

1) за рахунок:

  • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;

  • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

  • міжнародних договорів України;

  • загальнодержавних програм;

  • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

Програму вступних випробувань можна завантажити тут.

Програму додаткового іспиту можна завантажити тут.

Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

Програма вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Програма додаткового вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Теґи