Керування електроспоживанням електромеханічних cистем з використанням засобів діагностування їх eнергоефективності

Тема
Керування електроспоживанням електромеханічних cистем з використанням засобів діагностування їх eнергоефективності
Автор
Куць Микола Федорович
Дата захисту
Науковий керівник
Закладний Олег Олександрович

Метою магістерської роботи є розробка комплексного підходу до вирішення
проблеми управління електроспоживання найбільш енергоємних споживачів
електроенергії, шляхом застосування засобів діагностування їх енергоефективності,
енергозберігаючих систем електропривода, засобів регулювання якості
електроенергії та технологічних заходів з її економії.
Методичною основою дисертаційного дослідження є фундаментальні
положення теорії електропривода, теорії електричних кіл та методи: математичного
аналізу, аналізу гармонічного складу кривих струмів і напруг, розв’язання
диференціальних рівнянь для моделювання режимів роботи СД, математичного і
комп’ютерного моделювання, основи метрології, теорії помилок. Для поглибленого
аналізу даних в розрахунках використовувались програма-надбудова Microsoft Excel
“Пакет аналізу” та програмне середовище MatLab.
Новизна полягає в тому, що Вперше в Україні вдосконалено принципи
керування енергоефективності ЕМС, який дозволяє визначати в реальному часі її
енергетичний і технічний стан з урахуванням якості напруги живлення і режиму
навантаження та дозволяє рекомендувати індивідуальні заходи з підвищення
ефективності методу.
Вдосконалено модель енергоспоживання ЕМС, яка на відміну від
відомих дозволяє оцінювати енергетичні показники у залежності від режиму
навантаження і додаткових втрат, створених за рахунок зниження показників якості
зумовлених несиметрією та несинусоїдальністю напруги.
Отримали подальший розвиток класифікації напрямів енергозбереження
засобами промислового електропривода що складається з семи груп заходів, які на
відміну від існуючих охоплюють весь можливий спектр заходів з підвищення
енергоефективності в електромеханічних системах