Концепція побудови цифрової підстанції як ключового компонента інтелектуальної мережі SMART GRID

Тема
Концепція побудови цифрової підстанції як ключового компонента інтелектуальної мережі SMART GRID
Автор
Матвєєв Сергій Юрійович
Дата захисту
Науковий керівник
кандидат технічних наук, доцент
Побігайло Віталій Анатолійович

Робота складається із вступу, чотирьох розділів та висновків, що викладені на 129 сторінках машинописного тексту, містить 24 рисунка та 9 таблиць. Список використаних літературних джерел містить 31 найменування та наведений на 3 сторінках. Завданням дослідження є розробка загальнї концепції побудови програмно-апаратного комплексу цифрової підстанції в розподільчих мережах; визначення основних вимог, яким повинні задовольняти підстанції нового покоління; проведння порівняльного аналізу традиційних підстанцій з цифровими; наведення економічних розрахунків доцільності побудови ЦПС. Об’єкт дослідження – цифрова підстанція, предмет дослідження – принцип її побудови як складової частини системи електропостачання. Розроблене технічне завдання на проектування цифрової підстанції розподільчої компанії, визначені основні технічниі рішеня і вимоги, яким повинні задовольняти створювані підстанції, зроблена економічна оцінка та реалізовані шляхи впровадження інноваційного рішення «Цифрової підстанції». Наведені проаналізовані варіанти сучасного утсаткування, яке дозволить понизити первинні витрати на його установку і дозволить понизити витрати на технічне обслуговування підстанцій. Розроблене технічне завдання на проектування цифрової підстанції розподільчої компанії, що дасть можливість вроваджувати ЦПС. Порівняльний аналіз традиційних та цифрових підстанцій, який відображає доцільність реконструкції діючих підстанцій та заміни обладнання, а також будівництві нових, з використанням сучасного цифрового обладнання. Проведена робота дозволить оцінити економічний стан об'єкту та надати реалізацію шляхів впровадження. Ключові слова: цифрова підстанція, система електропостачання, Smart Grid, IEC 61850, РЗА, автоматизована система комерційного обліку електроенергії, економічна оцінка.