Практика студентів

Наші студенти проходять практику на провідних підприємствах та в організаціях України, за кордоном, беруть участь у національних та міжнародних проектах.

На шостому курсі студенти кафедри електропостачання проходять науково-дослідну та педагогічну практику. Студенти-магістранти шостого курсу проходять науково-дослідну та педагогічну практику на кафедрі та у профільних організаціях.

За результатами проходження практики відбувається захист звітів з практики. Результати практики часто бувають впровадженими в навчальний процес у вигляді лабораторних установок, макетів, тощо.