Напрями наукової діяльності

Основні наукові напрями кафедри електропостачання ІЕЕ

  • Розробка концепції та стратегії енергозбереження на коротко-середньострокову перспективу;
  • розробка та впровадження методів і технічних засобів управління режимами енергоспоживання та їх контролю;
  • розробка та впровадження методів та систем багатокритеріального розподілу потужності і електроенергії щодо різних рівнів територіального, часового та ситуаційного управління електроспоживанням у нових економічних умовах;
  • розробка методів контролю та нормалізації енергоспоживання;
  • розробка та впровадження методів та систем енергозберігаючого комплексного управління ( активної та реактивної потужності, напруги) режимами систем електропостачання промислових об'єктів;
  • розробка та впровадження нині діючих в Україні систем диференцованих тарифів на електричну енергію;
  • розробка та впровадження систем контролю енергоносіїв, у тому числі контролю витрат теплової енергії, газу, води, мазуту та ін.;
  • розробка методичних документів щодо обліку електроенергії в умовах енергоринку, енергоаудиту промислових підприємств.
Tags