Короткострокове прогнозування та керування електроспоживанням промислового підприємства

Тема
Короткострокове прогнозування та керування електроспоживанням промислового підприємства
Автор
Пономаренко Вадим Олегович
Дата захисту
Науковий керівник
к.т.н., доц. Калінчик В.П.