Віртуальні електростанції в новій моделі ринку електроенергії україни

Тема
Віртуальні електростанції в новій моделі ринку електроенергії україни
Автор
Дубина Павло Петрович
Дата захисту
Науковий керівник
Танкевич Сергій Євгенович

Магістерська дисертаційна робота присвячена розвитку науково-технічних засад та удосконаленню методів та засобів реалізації функціонування віртуальних об’єднань за рахунок моделювання та адаптації відповідних засобів до потреб ринку електроенергії України.
В роботі проведено дослідження можливостей, призначення та вигоди від впровадження віртуальних електростанцій, зформовані вимоги щодо створення та функціонування віртуальних електростанцій, створені рекомендацій щодо ефективного функціонування віртуальних електростанцій на ринку електричної енергії. Розроблено стартап-проект, ідея якого полягає у створенні програмного забезпечення, яким можуть користуватися потенційні власники розосереджених джерел енергії, або особи які мають на меті влитися у віртуальну електростанцію.