Підвищення енергоефективності підприємства за рахунок частотно-регульованого електроприводу

Тема
Підвищення енергоефективності підприємства за рахунок частотно-регульованого електроприводу
Автор
Бишов Павло Сергійович
Дата захисту
Науковий керівник
Прокопенко В.В

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю 8.05070108 «Підвищення енергоефективності підприємства за рахунок частотно-регульованого електроприводу» - НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Київ, 2017.
Дипломну роботу присвячено комплексу питань, пов’язаних з розвитком енергозбереження підприємства за допомоги частотно-регульованого електроприводу. Для цього розглянуто особливості розвитку приладів для регульовання електроприводу, розраховані необхідні дані, схема заміщення, крутний момент, споживана потужність, тощо. В даній роботі було розглянуто декілька варіантів керування , частотне регулювання є найліпшим варіантом для впровадження в побут підприємств і міст. Зроблена модульна насосна станція , з швидкою та не складною заміною основних вузлів і агрегатів, для швидкого ремонту і модернізації водопровідної системи.