Оперативний контроль результатів впровадження проектів з енергозбереження

Тема
Оперативний контроль результатів впровадження проектів з енергозбереження
Автор
Луценко Надія Андріївна
Дата захисту
Науковий керівник
кандидат технічних наук, доцент
Бориченко Олена Володимирівна,

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра за спеціальністю
8.05070108 – енергетичний менеджмент. Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2016.
Магістерська дисертаційна робота присвячена створенню методичних основ
побудови систем оперативного контролю з застосуванням АВС-аналізу для вибору
об’єктів створення систем оперативного контролю енергоспоживання, які
враховують важливість впливу чинників на енергоспоживання.
Проаналізовано існуючі методи побудови систем оперативного контролю на
технологічних об’єктах.
Розроблено алгоритм застосування удосконаленого підходу до побудови
систем оперативного контролю енергоспоживання.
Ключові слова: «стандарт» енергоспоживання, системи оперативного
контролю енергоефективності, чинники, що впливають на величину
енергоспоживання, математична модель, контроль результатів.