Оцінювання впливу суб- та інтергармонік в електричних мережах

Тема
Оцінювання впливу суб- та інтергармонік в електричних мережах
Автор
Коваленко Антон Володимирович
Дата захисту
Науковий керівник
д.т.н., проф. Волошко А.В.