Комплексне енергопостачання підприємства деревообробної промисловості з використанням паливних елементів

Тема
Комплексне енергопостачання підприємства деревообробної промисловості з використанням паливних елементів
Автор
Близнюк Євген Володимирович
Дата захисту
Науковий керівник
к.т.н., асист. Костюк Василь Осипович

Дисертація на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 8.05070103 – електротехнічні системи електроспоживання. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2016.
У дисертації подано практичні аспекти застосування схем розрахунку оцінок техніко-економічних показників нових електрогенеруючих установок з з використанням паливних елементів на основі принципу середньозваженої (нормованої) ціни виробництва - для умов їх функціонування, передбачених законодавством України. Оцінено економічні показники сумісного і нарізного виробництва електричної та теплової енергії з використанням ПГ, а також у разі заміщення природного газу синтетичним паливом. Обрано раціональну конфігурацію КСЕ на основі ПЕ шляхом розрахунку добових показників споживання технологічними ділянками підприємства. Запропоновано раціональні технологічні режими з метою поліпшення показників енергоефективності об'єкта
Ключові слова: комбіноване виробництво енергії, паливні елементи, чисте виробництво, модель життєвого циклу, кумулятивний грошовий потік, нормована ціна виробництва енергії.