Ймовірнісно-статистичний підхід до побудови балансів електроспоживання на підприємствах теплоенергетики.

Тема
Ймовірнісно-статистичний підхід до побудови балансів електроспоживання на підприємствах теплоенергетики.
Автор
Ройтер Анастасія Вікторівна
Дата захисту
Науковий керівник
кандидат технічних наук, доцент
Находов Володимир Федорович

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 8.05070108 – енергетичний менеджмент. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2015. Магістерська дисертаційна робота присвячена створенню методичних основи побудови електробалансів котельних з застосуванням ймовірнісно-статистичного підходу, які враховують існуючі аналітичні або емпіричні залежності між обсягами виробництва продукції, параметрами технологічних процесів та споживанням електричної енергії. Проаналізовано існуючі методи побудови балансів електроспоживання на виробничих об’єктах. Розроблено алгоритм застосування удосконаленого ймовірнісно-статистичного підходу до побудови електробалансів на підприємствах теплоенергетики. Ключові слова: підприємства теплоенергетики, баланс електроспоживання котельної, ймовірнісно-статистичний підхід, нормативні витрати електроенергії тяго-дуттьовим та насосним обладнанням .