Управління електроспоживанням підприємств з безперервним характером виробництва

Тема
Управління електроспоживанням підприємств з безперервним характером виробництва
Автор
Шкребтій Максим Вікторович
Дата захисту
Науковий керівник
кандидат технічних наук, доцент Калінчик Василь Прокопович

Дисертація присвячена вирішенню питань покращення якості управління електроспоживанням на підприємствах з безперервним характером виробництва. При роботі над дисертацією, вирішено ряд задач: аналіз впливу підприємств з безперервним характером виробництва на енергосистему країни, розробка моделей і методів оперативного прогнозування активного навантаження підприємств для управління режимом електроспоживання, формування складу споживачів-регуляторів активного навантаження підприємств та розробка моделей їх оптимального управління.
Було розроблено генетичний алгоритм вибору споживачів-регуляторів активного навантаження підприємств з безперервним характером виробництва.
Ключові слова: енергосистема, електроспоживання, споживачі-регулятори, нейронні мережі, прогнозування, генетичний алгоритм.