Вибір оптимальних варіантів впровадження розосередженої генерації з використанням алгоритмів багатокритеріального прийняття рішень

Тема
Вибір оптимальних варіантів впровадження розосередженої генерації з використанням алгоритмів багатокритеріального прийняття рішень
Автор
Сподинська Анастасія Володимирівна
Дата захисту
Науковий керівник
доктор технічних наук, доцент
Попов Володимир Андрійович

Дисертація на здобуття кваліфікації інженер-дослідник за спеціальністю 8.05070103 – електротехнічні системи електроспоживання. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2016. Дисертація присвячена вирішенню важливої науково-прикладної проблеми розробки теоретичних засад побудови систем електропостачання з джерелами розосередженої генерації. В роботі послідовно досліджені та вирішені задачі визначення умов використання джерел розосередженої генерації з позиції мінімізації втрат потужності та електричної енергії в мережах напругою 6/110...220 кВ, підвищення якості та надійності електричної енергії, адаптації методів вибору параметрів основних засобів регулювання напруги. Ключові слова: розподільна мережа, навантаження, втрати електроенергії, якість електричної енергії, надійність електропостачання, розосереджена генерація, багатокритеріальне порівняння альтернатив.