Формування системи показників ефективного використання енергії в системі енергетичного менеджменту

Тема
Формування системи показників ефективного використання енергії в системі енергетичного менеджменту
Автор
Рибінська Яна Вікторівна
Дата захисту
Науковий керівник
кандидат технічних наук, доцент
Бориченко Олена Володимирівна

Магістерська дисертація містить 105 сторінок, 14 таблиць, 21 ілюстрацію та 30 бібліографічних найменувань за переліком посилань.
Мета роботи полягає у створенні системи показників ефективності використання енергії, розробці алгоритму їх формування та застосування для оцінки рівня досягнутої енергоефективності.
Метод дослідження – математичної статистики, узагальнення і логічного підходу, системного аналізу.
Новизна полягає в тому, що в рамках магістерської дисертації було запропоновано систему показників ефективності використання енергії в системі енергоменеджменту, а також розроблено алгоритм формування та застосування показників ефективності використання енергії та базових рівнів енергоспоживання для оцінювання рівня досягнутої енергоефективності в системі енергетичного менеджменту.
У роботі наведено результати алгоритму формування та застосування показників ефективності використання енергії та базових рівнів енергоспоживання для оцінювання рівня досягнутої енергоефективності в системі енергетичного менеджменту. Розрахунок здійснювався для компресорної станції.
Використання системи показників ефективності використання енергії дасть змогу отримати належну інформацію про рівень досягнутої енергоефективності будь-якого об’єкту для того, щоб в подальшому оцінити його стан та вжити заходи щодо його покращення.
У магістерській дисертації використовувались наступні програмні пакети: Microsoft Excel, Microsoft Word.
Ключові слова: енергетична ефективність, паливно-енергетичні ресурси, показники ефективності використання енергії, системи енергетичного менеджменту, базовий рівень енергоспоживання, рівень досягнутої енергоефективності.