Електромагнітна сумісність вимірювальних каналів струму цифрових підстанцій систем електропостачання

Тема
Електромагнітна сумісність вимірювальних каналів струму цифрових підстанцій систем електропостачання
Автор
Чернишева Антоніна Вікторівна
Дата захисту
Науковий керівник
д.т.н, с.н.с
Танкевич Євгеній Миколайович

Дисертація на здобуття кваліфікації інженер-дослідник за спеціальністю 8.05070103 – електротехнічні системи електроспоживання. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2016. Досліджено структуру високовольтних первинних вимірювальних каналів (ПВК) струму електричних підстанцій. Розраховано вихідні струми ПВК струму в усталених та перехідних режимах роботи енергосистеми та досліджено їх спектральні характеристики за допомогою швидких перетворень Фур’є, які демонструють генерацію трансформатора струму завад вторинні кола підстанції. Ключові слова: первинний вимірювальний канал струму, трансформатор струму, спектральний аналіз, математична модель, насичення