Оцінка рівнів неоптимальності енергетичних процесів в електропередавальних організаціях

Тема
Оцінка рівнів неоптимальності енергетичних процесів в електропередавальних організаціях
Автор
Доценко Дмитро Ігорович
Дата захисту
Науковий керівник
д.т.н., проф. Денисюк С.П.