Розробка систем енергетичного моніторингу бюджетних установ

Тема
Розробка систем енергетичного моніторингу бюджетних установ
Автор
Котляр Руслана Сергіївна
Дата захисту
Науковий керівник
Чернявський Анатолій Володимирович

Магістерська дисертаційна робота присвячена розробці систем иенергетичного моніторингу. В магістерській дисертації поставленні та вирішені такі завдання:
1.Проаналізованостан державного регулювання енергоефективності бюджетних установ України.
2.Визначено сутність та місце системи енергетичного моніторингу в системі управління енергоефективністю в бюджетних установах.
3.Сформовано комплекс пріоритетів об’єктів моніторингу при побудові системи енергетичного моніторингу.
4.Розроблено алгоритм рейтингової оцінки рівня ефективності управління енергозберігаючою діяльністю бюджетних установ.
5.Побудовано узагальнену математичну модель прогнозування споживання електричної енергії для різних видів бюджетних установ.