молоді вчені

Іванько Дмитро Олегович

03 жовтня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 КПІ ім. Ігоря Сікорського відбувся захист дисертації Іванька Дмитра Олеговича на тему: "Оперативний контроль енергоефективності виробничих систем на основі ймовірнісно-статистичного підходу” за спеціальністю 05.14.01 – енергетичні системи та комплекси на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук під керівництвом Находова Володимира Федоровича.

З авторефератом можна ознайомитись тут.

Притискач Іван Васильович

У березні 2015 року відбувся захист дисертації Притискача Івана Васильовича  за спеціальністю  05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук під керівництвом д.т.н. проф. Денисюка Сергія Петровича.

З авторефератом можна ознайомитись тут.

Ярмолюк Олена Сергіївна

13 травня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 НТУУ “КПІ” відбувся захист дисертації Ярмолюк Олени Сергіївни на тему: “Оцінювання режимів роботи інтегрованих енергопостачальних систем при невизначенності інформації” за спеціальністю 05.14.01 – енергетичні системи та комплекси на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук під керівництвом д.т.н., проф. Попова Володимира Андрійовича.

З авторефератом можна ознайомитись тут.

Лутчин Тетяна Миколаївна

16 червня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 НТУУ “КПІ” відбувся захист дисертації Лутчин Тетяни Миколаївни на тему: “Ідентифікація параметрів режимів електроспоживання” за спеціальністю 05.14.01 – енергетичні системи та комплекси на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук під керівництвом Волошка Анатолія Васильовича.

З авторефератом можна ознайомитись тут.

З текстом дисертації можна ознайомитись тут.

Веремійчук Юрій Андрійович

06 жовтня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 НТУУ “КПІ” відбувся захист дисертації Веремійчука Юрія Андрійовича на тему: “Комплексне оцінювання ефективності управління режимами електроспоживання” за спеціальністю 05.14.01 – енергетичні системи та комплекси на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук під керівництвом Замулка Анатолія Ігоровича.

З авторефератом можна ознайомитися тут.

Базюк Тарас Миколайович

20 грудня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 КПІ ім. Ігоря Сікорського відбувся захист дисертації Базюка Тараса Миколайовича на тему: “Підвищення енергоефективності локальних систем енергопостачання з активними споживачами та розосередженою генерацією” за спеціальністю 05.14.01 – енергетичні системи та комплекси на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук під керівництвом д.т.н. проф. Денисюка Сергія Петровича.

З авторефератом можна ознайомитися тут.

Дерев'янко Денис Григорович

20 грудня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 КПІ ім. Ігоря Сікорського відбувся захист дисертації Дерев'янка Дениса Григоровича на тему: “Оцінювання ефективності регулювання енергетичних процесів в локальних електротехнічних системах з джерелами розосередженої генерації” за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук під керівництвом д.т.н. проф. Денисюка Сергія Петровича.

З авторефератом можна ознайомитися тут.