Базюк Тарас Миколайович

20 грудня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 КПІ ім. Ігоря Сікорського відбувся захист дисертації Базюка Тараса Миколайовича на тему: “Підвищення енергоефективності локальних систем енергопостачання з активними споживачами та розосередженою генерацією” за спеціальністю 05.14.01 – енергетичні системи та комплекси на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук під керівництвом д.т.н. проф. Денисюка Сергія Петровича.

З авторефератом можна ознайомитися тут.

З текстом дисертації можна ознайомитися тут.

У дисертаційній роботі вирішено науково-прикладну задачу підвищення енергоефективності локальних систем енергопостачання. Суть отриманого рішення цієї задачі полягає у вдосконаленні методів інтеграції джерел розосередженої генерації та активних споживачів енергії в систему енергопостачання, а також розширенні можливостей їхнього використання.

Запропоновано методики які дають змогу визначити потенціал підвищення ефективності джерел розосередженої генерації, потенціалактивної поведінки споживачів. Розроблено математичні моделі з метою визначення та аналізу можливих режимів роботи активного споживача і вивчення взаємодії як між окремими його компонентами (складовими), так і з мережами енергопостачання, а також системи керування роботою окремих активних споживачів та їх груп з урахуванням їх взаємодії з системою централізованого енергопостачання. Розроблено методичний базис для комплексної оцінки ефективності роботи окремих складових активних споживачів та локальних систем енергопостачання в цілому за рахунок одночасного врахування сукупності кількісних та якісних показників енергоефективності використання обладнання.

Ключові слова: активний споживач, розосереджена генерація, енергоефективність.