Дерев'янко Денис Григорович

20 грудня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 КПІ ім. Ігоря Сікорського відбувся захист дисертації Дерев'янка Дениса Григоровича на тему: “Оцінювання ефективності регулювання енергетичних процесів в локальних електротехнічних системах з джерелами розосередженої генерації” за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук під керівництвом д.т.н. проф. Денисюка Сергія Петровича.

З авторефератом можна ознайомитися тут.

З текстом дисертації можна ознайомитися тут.

У дисертаційній роботі розроблено та вдосконалено методи, практичні рекомендації та алгоритми для реалізації задач оцінювання усталених режимів роботи ЛЕС, які містять джерела РГ. Розроблено теоретичні засади та сформовано практичні підходи до оцінки стабільності та надійності функціонування виділених систем в усталених режимах з урахуванням особливостей функціонування різнотипних джерел РГ і наявності коригуючих пристроїв у структурі локальних електротехнічних систем.

Запропоновано методи визначення «винуватців» порушення стабільності і надійності функціонування локальних електротехнічних систем з джерелами розосередженої генерації на основі оцінки інтенсивності протікання обмінних процесів в перетинах локальних електротехнічних систем. При оцінці стабільності та надійності функціонування локальних електротехнічних систем доцільне проведення декомпозиції показників на складові, з урахуванням частки генерації від різнотипних джерел генерації. Слід зазначити, що запропонований у роботі спосіб оцінки надійності в локальних електротехнічних системах з джерелами розосередженої генерації є універсальним по відношенню до показників надійності, описаних у стандарті ІЕЕЕ 1366, котрі застосовуються в Україні. Запропоновані методи і способи пройшли апробацію під час проведення енергетичного обстеження на електростанції з джерелами розосередженої генерації.

Ключові слова: локальні електротехнічні системи, розосереджена генерація, стабільність, надійність, обмінні процеси, регулювання параметрів енергетичних процесів, оптимізація режимів.