Лутчин Тетяна Миколаївна

16 червня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 НТУУ “КПІ” відбувся захист дисертації Лутчин Тетяни Миколаївни на тему: “Ідентифікація параметрів режимів електроспоживання” за спеціальністю 05.14.01 – енергетичні системи та комплекси на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук під керівництвом Волошка Анатолія Васильовича.

З авторефератом можна ознайомитись тут.

З текстом дисертації можна ознайомитись тут.

Дисертація присвячена вирішенню науково-прикладної проблеми – забезпечення узгодженості, достовірності та швидкодії при вирішенні задач функціонування та розвитку енергетичних систем і комплексів шляхом створення єдиної системи опису та ідентифікації параметрів режимів електроспоживання.

На основі єдиної системи опису та ідентифікації графіків електричних навантажень розроблено модель їх опису, способи її оптимізації, стиснення, відновлення та захисту даних при їх передачі каналами зв’язку. Також розроблено спосіб адаптації моделі опису та ідентифікації графіків електричних навантажень до існуючих методів середньотермінового прогнозування.

Ключові слова: ідентифікація, графіки електричних навантажень, вейвлет-перетворення, режими електроспоживання, достовірність.