Веремійчук Юрій Андрійович

06 жовтня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 НТУУ “КПІ” відбувся захист дисертації Веремійчука Юрія Андрійовича на тему: “Комплексне оцінювання ефективності управління режимами електроспоживання” за спеціальністю 05.14.01 – енергетичні системи та комплекси на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук під керівництвом Замулка Анатолія Ігоровича.

З авторефератом можна ознайомитися тут.

З текстом дисертації можна ознайомитись тут.

Робота присвячена вирішенню науково-прикладної проблеми – забезпечення ефективності управління електроспоживанням шляхом удосконалення і розробки системи оцінювання існуючих методів управління та забезпечити їх використання у комплексі. Розроблено теоретичне підґрунття та сформовані практичні підходи до вивчення мотивації суб’єктів електроенергетичного ринку і споживачів шляхом аналізу нормативно-правового забезпечення з питань управління електроспоживанням з використанням моделі аналізу текстів і інформаційного пошуку. Розроблено методичні підходи формування груп споживачів для забезпечення комплексного управління електроспоживанням, що полягає у здійсненні обґрунтування ефективності використання комплексного підходу до управління електроспоживанням, виділенні та оцінки відповідних показників шляхом використання методів кластеризації та математичної статистики.

Запропоновано використання поняття «індикатор управління електроспоживанням», на підставі яких формується оцінка впливу методів управління електроспоживанням, що виявляється доцільним при виконанні контролюючих функцій за режимами електроспоживанням. Розроблено методологію комплексного підходу до проведення оцінювання використання методів управління електроспоживанням на різних рівнях енергетичної галузі

Ключові слова: енергетична галузь, електропостачання, методи управління, група споживачів електричної енергії, індикатор управління електроспоживанням.