Іванько Дмитро Олегович

03 жовтня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 КПІ ім. Ігоря Сікорського відбувся захист дисертації Іванька Дмитра Олеговича на тему: "Оперативний контроль енергоефективності виробничих систем на основі ймовірнісно-статистичного підходу” за спеціальністю 05.14.01 – енергетичні системи та комплекси на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук під керівництвом Находова Володимира Федоровича.

З авторефератом можна ознайомитись тут.

З текстом дисертації можна ознайомитись тут.

У дисертаційній роботі:

Виконано аналіз існуючих підходів до здійснення контролю енергоефективності виробничо-господарських об’єктів. Обґрунтовано необхідність подальшого удосконалення підходів до побудови електробалансів та здійснення оперативного контролю енергоефективності в умовах вітчизняних підприємств. Розроблено методичні основи застосування ймовірнісно-статистичного підходу для найбільш характерних умов та випадків визначення витратної частини електробалансів на двох рівнях, за видами продукції та агрегатами.

Удосконалено методичні основи оперативного контролю енергоефективності технологічних об’єктів, що дають змогу встановлювати більш коректні цільові змінні електроспоживання, а також визначати моменти та причини змін рівня енергоефективності зазначеного обладнання.

Ключові слова: баланс споживання електроенергії, оперативний контроль енергоефективності, математична модель електроспоживання, цільові змінні електроспоживання, процедура контролю енергоефективності.