Лабораторії кафедри

Нове обладнання для лабораторії систем електропостачання

В рамках співпраці з компанією ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» кафедра електропостачання отримала сучасний стабілізатор напруги для проведення лабораторних досліджень. Даний пристрій буде використовуватись в лабораторії систем електропостачання.

Планується обладнати стенд для дослідження роботи тиристорних стабілізаторів вольтододаткового типу, де будуть проходити лабораторні роботи для підготовки студентів, які навчаються за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Колектив кафедри висловлює подяку керівництву компанії ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» за допомогу в покращенні матеріально-технічної бази кафедри, що дасть змогу спільними зусиллями підвищити якість підготовки фахівців у сфері електропостачання та енергозбереження на сучасному електротехнічному обладнанні, а також забезпечить розвиток інноваційної діяльності.

Лабораторія монтажу та експлуатацiї електроустаткування

Лабораторія монтажу та експлуатацiї електроустаткування розташована в спеціалізованій аудиторії кафедри електропостачання № 205.

В лабораторії студентами спеціалізацій "Системи електропостачання" та "Енергетичний менеджмент та енергоефективність" виконуються лабораторні роботи та лабораторні практикуми з дисципліни "Монтаж та експлуатація електроустановок". Студенти вивчають основи організації, планування, керування виробництвом, нормативно-технічну документацію, державні і галузеві стандарти, технології накладного монтажу системи електропостачання споживачів напругою 0,4 кВ, процес монтажу системи пластикових кабель-каналів, монтажу системи гнучких гофрованих труб, технології монтажу громовідхильників будинків і споруд згідно ДСТУ EN 62305.

Лабораторія електричних апаратів

Лабораторія електричних апаратів розташована в спеціалізованій аудиторії кафедри електропостачання № 211.

В лабораторії студентами напрямку підготовки «Електротехніка та електротехнології» виконуються лабораторні роботи та лабораторні практикуми з двох основних дисциплін:

  • Електричні станції та підстанції. Частина ІІ.
  • Електричні апарати.

Лабораторія споживачів електричної енергії

В лабораторії «Споживачі електричної енергії» студенти ознайомлюються з засобами, пристроями і установками перетворення електричної енергії в інші форми для її використання. При цьому розрізняються споживачі електричної енергії, що вироблять механічну енергію в двигунах, і електротехнологічні споживачі, які перетворюють електричну енергію в інші види. Визначаються електричні і техніко-економічні показники пристроїв і установок.

Лабораторія технологій енергозабезпечення

Розміщена у кімнаті  №111 корпусу №22 - Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ».

Створена разом з компанією Vaillant Group з метою вдосконалення підготовки фахівців з організації впровадження та експлуатації автономних систем енергозабезпечення та взаємодії в сфері інновацій, організації технічного та інформаційного забезпечення щодо інсталяції та сервісного обслуговування теплотехнічного обладнання.