Лабораторії кафедри

Комп'ютерний клас кафедри електропостачання

Комп'ютерний клас кафедри електропостачання розташований у аудиторії 402 корпусу № 22. У даному класі проводяться лекційні та практичні занятті пов'язані з вивченням мов програмування та спеціалізованих програмних пакетів.

Більш детально у відео:

 

 

 

Лабораторія вимірювальної техніки та енергетичного аудиту

Лабораторія вимірювальної техніки та енергоаудиту розташована в спеціалізованій аудиторії кафедри електропостачання №317. В лабораторії студентами напрямку спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Теплоенергетика» виконуються лабораторні роботи з дисципліни «Енергетичний аудит».

В лабораторії вимірювальної техніки та енергетичного на основі практично вимірюваних даних за допомогою сучасного обладнання для проведення енергетичного аудиту студенти виконують техніко-економічні розрахунки енергозберігаючих заходів в насосних системах, системах вентиляції та кондиціювання, системах стисненого повітря, системах електропостачання, освітлювальних системах та промисловому електроприводі.

 

Лабораторія основ метрології та електричних вимірювань

Роботи, що виконуються в лабораторії метрології та електричних вимірювань, поділяються на монтажно-підготовчі та навчальні.

Монтажно-підготовчі роботи виконуються співробітниками кафедри і студентами старших курсів і включають електромонтажні і налагоджувальні роботи з виготовлення навчальних стендів, макетів, щитків 
та їхнього налагодження.

Навчальні роботи виконуються студентськими бригадами або лаборантами і включають: з’єднання елементів установки між собою і з вимірювальними приладами за допомогою дротів, що мають наконечники або штекери; подачу необхідних за видом і рівнем робочих напруг на установку; виконання вимірювань, передбачених інструкцією до лабораторної роботи.

 Більш детально про лабораторію у відео:

 

 

Лабораторія контролю та управління режимами енерговикористання

В лабораторії  контролю та управління режимами енерговикористання виконуються дослідження за темами вирішення завдання економії енергії - організація оперативного контролю і обліку витрат енергетичних ресурсів у цілому і електричної енергії зокрема. Такий контроль можливий тільки з застосуванням сучасних автоматизованих систем обліку електроенергії, а  впровадження сучасних мікропроцесорних лічильників, завдяки їхній високій точності 0,2S і 0,5S, дозволяє одержати більш достовірну інформацію про електроспоживання. А це означає точне визначення балансів, знаходження втрат і виявлення неврахованих споживачів. Тільки на цьому економія може скласти до 2 - 5% від обсягу електроспоживання.

В процесі виконання лабораторних робіт студенти опановують практичними знаннями по забезпеченню функціонування систем енергетичного менеджменту та ефективного використання електричної енергії, впровадженні енергоефективних методів і технологій відповідно до найкращих світових практик. Здатність вибрати в залежності від технічного завдання на побудову АСОЕ комплекс технічних засобів та математичних методів для обробки вимірюваних даних; здійснювати вибір та програмування мікропроцесорних пристроїв релейного захисту.

Також вивчаються методи управління режимами енерговикористання за допомогою автоматизованих систем обліку енергії. 

Більш детально про лабораторію у відео:

 

 

Лабораторія релейного захисту та автоматизації енергосистем

В лабораторії здійснюється один з найважливіших моментів навчального процесу – зв’язок теорії з практикою. Під час виконання лабораторних робіт студент набуває досвіду роботи із засобами релейного захисту, їхнього застосування, здобуває навички науково-дослідної роботи, аналізу та узагальнення результатів дослідів. Студент використовує заняття в лабораторії для самостійної оцінки одержаних результатів, а також засвоєння правил постановки вимірювального експерименту, виконання вимірювань та оброблення результатів вимірювань.

 Більш детально про курс лабораторних робіт у відео:

 

 

Нове обладнання для лабораторії систем електропостачання

В рамках співпраці з компанією ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» кафедра електропостачання отримала сучасний стабілізатор напруги для проведення лабораторних досліджень. Даний пристрій буде використовуватись в лабораторії систем електропостачання.

Планується обладнати стенд для дослідження роботи тиристорних стабілізаторів вольтододаткового типу, де будуть проходити лабораторні роботи для підготовки студентів, які навчаються за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Колектив кафедри висловлює подяку керівництву компанії ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» за допомогу в покращенні матеріально-технічної бази кафедри, що дасть змогу спільними зусиллями підвищити якість підготовки фахівців у сфері електропостачання та енергозбереження на сучасному електротехнічному обладнанні, а також забезпечить розвиток інноваційної діяльності.

Більш детально про лабораторію можна дізнатися з відео:

 

Лабораторія монтажу та експлуатацiї електроустаткування

Лабораторія монтажу та експлуатацiї електроустаткування розташована в спеціалізованій аудиторії кафедри електропостачання № 205.

В лабораторії студентами спеціалізацій "Системи електропостачання" та "Енергетичний менеджмент та енергоефективність" виконуються лабораторні роботи та лабораторні практикуми з дисципліни "Монтаж та експлуатація електроустановок". Студенти вивчають основи організації, планування, керування виробництвом, нормативно-технічну документацію, державні і галузеві стандарти, технології накладного монтажу системи електропостачання споживачів напругою 0,4 кВ, процес монтажу системи пластикових кабель-каналів, монтажу системи гнучких гофрованих труб, технології монтажу громовідхильників будинків і споруд згідно ДСТУ EN 62305.

Лабораторія електричних апаратів

Лабораторія електричних апаратів розташована в спеціалізованій аудиторії кафедри електропостачання № 211.

В лабораторії студентами напрямку підготовки «Електротехніка та електротехнології» виконуються лабораторні роботи та лабораторні практикуми з двох основних дисциплін:

  • Електричні станції та підстанції. Частина ІІ.
  • Електричні апарати.

Лабораторія споживачів електричної енергії

В лабораторії «Споживачі електричної енергії» студенти ознайомлюються з засобами, пристроями і установками перетворення електричної енергії в інші форми для її використання. При цьому розрізняються споживачі електричної енергії, що вироблять механічну енергію в двигунах, і електротехнологічні споживачі, які перетворюють електричну енергію в інші види. Визначаються електричні і техніко-економічні показники пристроїв і установок.

Більш детально у відео:

Лабораторія технологій енергозабезпечення

Розміщена у кімнаті  №111 корпусу №22 - Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ».

Створена разом з компанією Vaillant Group з метою вдосконалення підготовки фахівців з організації впровадження та експлуатації автономних систем енергозабезпечення та взаємодії в сфері інновацій, організації технічного та інформаційного забезпечення щодо інсталяції та сервісного обслуговування теплотехнічного обладнання.