Освітні компоненти ОНП Енергетичний менеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів.

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

 

Ф-КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Енергетичний менеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів» за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (вступ 2023 року)

 

 

Завантажити

 

 

 

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА «ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЛОКАЛЬНИХ СИСТЕМ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

 

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА «ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЛОКАЛЬНИХ СИСТЕМ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» для другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Енергетичний менеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів» спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

 

Завантажити

 


 

 

СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ 

НА 2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

НАБІР СТУДЕНТІВ 2023 РІК

НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

Шифр за ОПП

Компоненти освітньої програми

Силабус

Персональна сторінка викладача

Показники викладача

ЗО1

Інтелектуальна власність та патентознавство

Завантажити

Бенатов Д. Е.,

Ромашко А. С.

Завантажити

Завантажити

ЗО2

Системна інженерія, енерго- та ресурсозбереження в енергетиці

Завантажити

Зайченко С. В.

 

Завантажити

ЗО3.1

Практичний курс іноземної комунікації. Частина 1

Завантажити

Гурєєва Л. В.

Завантажити

ЗО4

Менеджмент стартап-проєктів

Завантажити

 

Завантажити

 

НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

Шифр за ОПП

Компоненти освітньої програми

Силабус

Персональна сторінка викладача

Показники викладача

ПО1

Математичні методи оптимізації в енергетиці

Завантажити

Гребченко М.В.

Завантажити

ПО3

Аналіз режимів в електроенергетичних та електротехнічних системах

Завантажити

Гребченко М.В.

Завантажити

ПО4

Системи ринків електричної енергії

Завантажити

Блінов І.В.

Завантажити

ПО5

Системи ринків електричної енергії. Курсова робота

Завантажити

Блінов І.В.

Завантажити

ПО6

Енергетичний менеджмент та автоматизація локальних електроенергетичних систем

Завантажити

Бєлоха Г.С.

Завантажити

ПО8

Теорія нелінійних та магнітних кіл

Завантажити

Денисюк С.П.

Завантажити

ПО10

Моніторинг та діагностування електротехнічного та енергетичного обладнання

Завантажити

Зайченко С.В.

Завантажити

ПО11.1

Наукова робота за темою магістерської дисертації.

Частина 1

Завантажити

Волошко А.В.

Завантажити

ПО11.2

Наукова робота за темою магістерської дисертації.

Частина 2

Завантажити

 

Завантажити

 

НАБІР СТУДЕНТІВ 2022 РІК

 

НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

Шифр за ОПП

Компоненти освітньої програми

Силабус

Персональна сторінка викладача

Показники викладача

ЗО3.2

Практичний курс іноземної мови для науковоїкомунікації. Частина 2

Завантажити

Гурєєва Л. В.

Завантажити

Завантажити

ЗО5

Педагогіка вищої школи

Завантажити

Винославська О. В.

Завантажити

ЗО7

Математичне моделювання систем і процесів в

енергетиці

Завантажити

Басок Б. І.

Завантажити

 

НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

Шифр за ОПП

Компоненти освітньої програми

Силабус

Персональна сторінка викладача

Показники викладача

ПО5

Енергоефективні Smart технології

Завантажити

Денисюк С.П.

Завантажити

ПО7

Інжиніринг електротехнічних комплексів

Завантажити

Торопов А. В.

Завантажити

ПО9.2

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 3. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

Завантажити

 

Завантажити

ПО10

Науково-дослідна практика

Завантажити

 

Завантажити

ПО11

Виконання магістерської дисертації

Завантажити

 

Завантажити

 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

НАБІР СТУДЕНТІВ 2022 РІК

Назва освітнього компонента

Силабус

 

Моніторинг в  локальних енергетичних системах*

Завантажити

Сучасні інформаційні технології в енергетиці

Завантажити

Стійкість та надійність мехатронних систем

Завантажити

Енергетичний менеджмент систем енергозабезпечення*

Завантажити

Системи енергетичного менеджменту електротехнічних комплексів

Завантажити

Інжиніринг водневих і біоенергетичних паливно-енергетичних систем і технологій

Завантажити

Балансування енергетичних систем розосередженої генерації*

Завантажити

Сучасні методи  пошуку, аналізу  та обробки інформації в енергетиці

Завантажити

Автоматизація та керування електротехнічними та

мехатронними системами

Завантажити

Методологія керування системами з ВДЕ*

Завантажити

Теоретичні основи і прикладні аспекти біоенергетичних технологій

Завантажити

Новітні іноваційні технології рационального використання енергоресурсів

Завантажити

Управління енергоефективністю та енергозбереженням*

Завантажити

Силова електроніка в електротехнічних та енергетичних комплексах

Завантажити

Системи перетворювальної техніки

Завантажити

* – дисципліни сертифікатної програми "ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЛОКАЛЬНИХ СИСТЕМ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"

НАБІР СТУДЕНТІВ 2022 РІК

Назва освітнього компонента

Силабус

 

Водневі транспортні технології 

Завантажити

Основи обробки енергетичних даних 

Завантажити

Комплексне використання ресурсної бази традиційної і відновлювальної енергетики 

Завантажити

Основи енергетичного бізнесу

Завантажити

Неформальна освіта

Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті (затверджено та уведено в дію наказом від 09.05.2023 р. № НОН/157/2023)

Завантажити

Приклади визнання результатів неформальної освіти

Приклад 1

Приклад 2

Приклад 3