Докторантура

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Кафедра електропостачання здійснює підготовку в докторантурі за науковими спеціальностями:

  • 05.09.03  Електротехнічні комплекси та системи;
  • 05.14.01  Енергетичні системи  та комплекси.

З умовами прийому до докторантури можна ознайомитися на сайті відділу аспірантури та докторантури НТУУ "КПІ".

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

1) за рахунок:

  • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
  • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.
Теґи