ОНП Енергетичний менеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів.

ОНП Енергетичний менеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Енергетичний менеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів»

за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

галузі знань 14 Електрична інженерія

 

ОПИС ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

 

Мета освітньої програми Підготовка висококваліфікованих, інтегрованих до вітчизняного та міжнародного професійного та науково-освітнього простору професіоналів, здатних вирішувати складні проєктно-технічні задачі, а також здійснювати науково-інноваційну і викладацьку діяльність  у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, що передбачає знання принципів побудови, теорії функціонування, експлуатації та керування параметрами стану електроенергетичних те електротехнічних систем, інноваційних перспектив їх розвитку та трансформації енергетичного сектору, зокрема, керування процесом інтелектуалізації та цифровізації систем енергозабезпечення та електротехнічних комплексів, в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства та трансформації ринку праці через взаємодію з роботодавцями та іншими стейкхолдерами.

Об’єкти вивчення: процеси виробництва, передачі, розподілення та споживання електричної енергії на електричних станціях, в електричних мережах та системах; енергетичні ринки, управління споживанням та ефективністю використання енергетичних ресурсів; процеси перетворення електричної енергії в електромеханічних системах; системи енергоменеджменту; інтелектуальні мережі та системи з активними споживачами та розосередженими джерелами енергії; електротехнічні комплекси та системи; аналіз безпеки, підвищення надійності та збільшення терміну експлуатації електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання локальних систем; енергетична ефективність обладнання та систем забезпечення електричною енергією об’єктів виробничої, комерційної і комунально-побутової сфери;  .

Об’єкти діяльності:  наукові заклади, установи та організації галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, підприємства електроенергетичного комплексу, електротехнічні та електро-механічні компанії.

Ціль навчання: підготовка професіоналів, здатних конструювати, проєктувати, експлуатувати, забезпечувати культуру безпеки, виконувати монтаж, налагодження та ремонт, створювати нове обладнання та впроваджувати новітні технологій, проводити енергетичні аудити виробничих, комерційних, здійснювати аналіз енергетичної ефективності технологічного та енергетичного обладнання, виробничих процесів та систем, здійснювати управління їх споживанням, розробляти системи енергетичного менеджменту, проводити наукові дослідження та здійснювати викладацьку діяльність.

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Інформація щодо громадського обговорення освітньо-наукової програми «Енергетичний менеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка представлена у розділі «Навчальний процес» за посиланням https://ep.kpi.ua/uk/node/309

. Зауваження та пропозиції щодо покращення освітньо-професійної програми просимо надсилати гаранту програми на електронну пошту: spdens@ukr.net

 

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ТА НАЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Освітньо-наукова програма 2022

Завантажити

Навчальний план (денна форма) 2022

Завантажити

 

Освітньо-наукова програма 2023

Завантажити

Навчальний план (денна форма) 2023

Завантажити