Науково-практична зустріч у філії Інституту технічної теплофізики НАН України

Магістранти кафедри електропостачання, що навчаються за освітньо-професійною програмою "Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології" та освітньо-науковою програмою " Енергетичний менеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів» спільно з викладачами провели науково-практичну зустріч у філії ІТТФ НАН України (по вул. Булаховського, 2). Організатором даної зустрічі виступив керівник відділу теплофізичних основ енергоощадних технологій ІТТФ НАН України член-кор. НАН України, професор, доктор технічних наук Басок Борис Іванович, який спільно з колегами ознайомив студентів з основними розробками відділу та ІТТФ НАН України, відвідавши при цьому виставку досягнень та науково-технічних розробок ІТТФ НАН України.

Під час зустрічі д.т.н., с.н.с. Недбайло Олександр Миколайович розповів здобувачам освіти про комплексні наукові дослідження, що проводяться в лабораторії теплонасосних технологій, де проходять апробацію комбіновані системи теплопостачання і кондиціонування приміщень різного призначення. Її існуюча матеріально-технічна база складається із теплових насосів типу «ґрунт-рідина», що використовуються в системах підлогового і повітряного водяного опалення, відповідно, лабораторного приміщення і частини виставкової зали, а також їхнього кондиціонування, теплового насоса типу «повітря-рідина», що підключений за допомогою оригінальної гідравлічної схеми в централізовану систему опалення радіаторного типу частини корпуса, горизонтального ґрунтового колектора і підземного акумулятора теплоти з різними типами ґрунтових теплообмінників, що оснащені датчиками температури, а також сонячного теплового колектора. При цьому фахівцями проводяться дослідження ґрунтових теплообмінників різного типу спеціального призначення у складі системи ґрунтового акумулювання теплоти та теплозабезпечення окремих приміщень із використанням автоматичної системи вимірювань, реєстрації і аналізу первинних даних, що дозволяє проводити дослідження теплового режиму приміщення безперервно в режимі реального часу.

Також к.т.н., с.н.с. Лисенко Оксана Миколаївна продемонструвала дві експериментальні установки індивідуальних теплових пунктів (ІТП): 1-й ІТП з гідравлічною стрілкою, який має залежну схему підключення системи теплоспоживання будівлі до теплових мереж, розташований в корпусі №1 ІТТФ НАН України, а 2-й ІТП з електричними котлами різної потужності, організований за незалежною схемою підключення системи теплоспоживання будівлі до теплових мереж через теплообмінник, розташований в корпусі №2 ІТТФ НАН України. На представлених установках експериментальні дослідження ефективного управління теплоспоживанням будівлі проводяться вже більше 10 років. За допомогою вимірювального комплексу визначаються і фіксуються в автоматичному режимі в реальному часі всі основні параметри теплоспоживання будівлі. Також з 2007 року проводиться облік споживання теплової енергії корпусу № 1 ІТТФ НАН України.

Студенти відвідали постійно діючий повномасштабний науково-промисловий стенд «Пасивний будинок», де змогли ознайомитись з основами енергоефективного будівництва та будівництва будівель типу «0-енергії»та з технологіями автономного енергозабезпечення на основі відновлюваних джерел енергії. 

Ознайомились з різними типами рослинних пелет і технологіями їх виготовлення. Також було продемонстровано експериментальну установку в складі комбінованої системи теплозабезпечення енергоефективного будинку, що включає в себе контури системи опалення, контури ґрунтових теплообмінників, теплові та фотовольтаїчні сонячні колектори, тепловий насос потужністю 6 кВт, твердопаливний котел тепловою потужністю 30 кВт з оригінальним пелетним пальником, що дозволяє ґрунтовно досліджувати особливості спалювання різноманітних палив органічного походження для опалення будинку та ефективні технології підтримання належного теплового режиму приміщень.

За результатами  науково-практичної зустрічі студенти, викладачі кафедри електропостачання та наукові працівники ІТТФ НАН України обговорили сучасний стан енергетичної галузі і розвиток технологій, які дозволять підвищити енергоефективність різних об’єктів комунальної сфери. Також студенти висловили свої пропозиції щодо включення у дисципліни  «Розосереджені системи відновлюваної енергетики та вторинні енергоресурси» та «Інноваційні методи підвищення енергоефективності енергетичних та технологічних установок» практичних навичок експлуатації  і застосування побачених технологій та устаткування .

Колектив кафедри електропостачання вдячний організаторам за цікавий і змістовний матеріал, наданий під час екскурсії, і науково-технічну інформацію, що отримана під час проведеної зустрічі, яка звичайно допоможе студентам-магістрантам при засвоєнні профільних дисциплін із енергоефективності та ВДЕ. 

Теґи