10 ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ РОЗПОЧАЛА РОБОТУ ПЕРША МІЖНАРОДНА ОСВІТНЬО-ПРАКТИЧНА ЛІТНЯ ШКОЛА АНГЛОМОВНОГО ВИКЛАДАННЯ ЗА ТЕМОЮ ««ІННОВАЦІЙНІ СТАЛІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК»

10 червня в Інституті енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» розпочала роботу перша Міжнародна освітньо-практична літня школа англомовного викладання за темою «Інноваційні сталі енергетичні системи та енергоефективний розвиток». Літня школа триватиме з 10 по 23 червня 2019 р.

1

Міжнародна освітньо-практична літня школа англомовного викладання проводиться в рамках виконання завдань проекту CPEA-LT-2016/10044 «Норвезько–Українське співробітництво з освіти, заснованої на наукових дослідженнях у сфері інноваційних, сталих та енергоефективних систем» між КПІ ім. Ігоря Сікорського та Університетом Південно-Східної Норвегії, який фінансується Програмою Євразія Норвезького Агентства з міжнародного співробітництва та підвищення якості вищої освіти (Diku).

Метою Літньої школи є підвищення якості навчання, освітнього та наукового рівня знань студентів, розвитку їх творчого потенціалу, а також зміцнення і розширення зв’язків між вітчизняними та зарубіжними навчальними і науковими закладами.

Учасниками Літньої школи є 10 студентів Інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського. Серед них є як українськи студенти - Фролов Іван, Усатенко Владислав, Михайлів Ярослав, Лило Іван, Яценко Олексій, так і іноземні студенти - Данго Ібрагіма (Республіка Сенегал), Шарадзе Річард (Грузія), Алмаброк Рашед (Лівія), Банаа Халбаст Алі Мохаммад (Республіка Ірак), Фарадж Бадер (Лівія). Участь студентів в Літньої школі є безкоштовною.

 

1

Програма Літньої школи «Інноваційні сталі енергетичні системи та енергоефективний розвиток» розроблена спільними зусиллями фахівців Інституту енергозбереження та енергоменеджменту і Університету Південно-Східної Норвегії. Програма школи зосереджена на розгляді сучасних завдань, пов’язаних з трансформацію та декарбонізацією енергетичних систем та комплексів, з вивченням методів наукових досліджень, які стосуються сталих енергетичних систем, інновацій в енергетичному секторі та енергетичних ринків, зокрема методами регресійного аналізу, часових рядів, байєсівської статистики та оптимізації систем. Головними розробниками програми Літньої школи з боку КПІ ім. Ігоря Сікорського є Денисюк С.П., д.т.н., професор, директор ІЕЕ, Стрелкова Г.Г., к.ф.-м.н., доцент кафедри електропостачання ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, координатор проекту CPEA-LT-2016/10044 та Стрелков М.Т., к.т.н., с.н.с., доцент кафедри електропостачання ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського. З боку Університету Південно-Східної Норвегії - проф. Карлос Пфайфер та доцент Алі Гадері.

Зміст курсу за програмою Літньої школи спрямованій на розширення предметних і міжпредметних компетенцій та покращення рівня знань студентів про сучасні методи дослідження у сфері інноваційних сталих енергетичних систем та комплексів. Впродовж проведення Літньої школи студенти будуть вивчати наступні теми:

РОЗДІЛ 1. Сталі енергетичні системи та енергоефективний розвиток (Денисюк С.П., д.т.н., професор, директор ІЕЕ).

РОЗДІЛ 2. Інновації в енергетичному секторі (Стрелкова Г.Г., к.ф.-м.н., доцент кафедри електропостачання ІЕЕ).

РОЗДІЛ 3. Енергетичні ринки та енергетичні системи (Стрелков М.Т., к.т.н., с.н.с., доцент кафедри електропостачання ІЕЕ).

РОЗДІЛ 4. Прогнозування та моделювання (Стрелкова Г.Г., к.ф.-м.н., доцент кафедри електропостачання ІЕЕ).

РОЗДІЛ 5. Байєсівський статистичний висновок (Алі Гадері, доцент Університету Південно-Східної Норвегії).

РОЗДІЛ 6. Методологія оптимізації систем (Карлос Пфайфер, професор Університету Південно-Східної Норвегії).

Після проходження Міжнародної освітньо-практичної літної школи «Інноваційні сталі енергетичні системи та енергоефективний розвиток» студенти отримають англомовний сертифікат, засвідчений з боку обох університетів.

 

1

Щоденник Міжнародної освітньо-практичної літної школи «Інноваційні сталі енергетичні системи та енергоефективний розвиток» та відгуки студентів-учасників буде викладено на сайті Міжнародного офісу ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського у розділі проекту CPEA-LT-2016/10044 «Норвезько–Українське співробітництво з освіти, заснованої на наукових дослідженнях у сфері інноваційних, сталих та енергоефективних систем» між КПІ ім. Ігоря Сікорського та Університетом Південно-Східної Норвегії, який фінансується Програмою Євразія Норвезького Агентства з міжнародного співробітництва та підвищення якості вищої освіти (Diku).

 

Стрелкова Г.Г., координатор проекту «Норвезько–Українське співробітництво з освіти, заснованої на наукових дослідженнях у сфері інноваційних, сталих та енергоефективних систем»