У Інституті Енергозбереження та Енергоменеджменту відбулися Оксфордські дебати

В рамках проведення міжніродної конференції «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’19» під патронатом директора Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Денисюка Сергія Петровича було проведено перші на ІЕЕ Оксфордські дебати.

1

Оксфордські дебати - надзвичайно видовищний метод, однак слід пам'ятати, що до роботи залучається лише частина групи. Метод перед­бачає поділ учасників на головних промовців та публіку. Роль «публіки», яка може бути досить активною, дуже обмежена.

Принципи дебатів опираються на традиції британської Палати громад. Найважливішим є поділ дебатантів на дві команди. У дебатах вони на­зиваються сторонами: за дискутовану тезу (сторона пропозиції) та проти - (сторона опозиції). Поділ цей має бути чітким, що відображається у формулюванні тези, вона має бути зрозумілою (найкраще провокацій­ною), наприклад - "Інтерактивне навчання - це марна трата часу".

Оксфордські дебати є чудовим тренінгом для публічних виступів, учасники вчаться принципів побудови виступу, техніки та відповідно­го використання невербальної комунікації. Дуже важливою є змісто­ва підготовка до дебатів, тому цей метод може бути використаний для отримання знань учасниками з певної теми.

Дані дебати проводилися у рамках панельного обговорення «ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ РОЗОСЕРЕДЖЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ У ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ» (ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF RENEWABLES IMPLEMENTATION IN ENERGY SYSTEMS OF POLAND AND UKRAINE)

1

Модераторами дебатів виступили: СТРЕЛКОВ М.Т., канд. техн. наук, доц., ДЕРЕВ’ЯНКО Д.Г., канд. техн. наук, ст. викл., ЗАМУЛКО А.І., канд. техн. наук, доц., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна, КОНРАД ШВІРСКІ - д-р. наук, проф., науковий керівник напрямку енергетики, Факультет механіки, енергетики і аерокосмічних технологій (MEiL), Варшавський політехнічний університет (PW)

1

Учасниками дебатів стали студенти 2-3 курсів кафедри електропостачання ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського:

1

Їм опонували студенти 3 курсу Варшавської політехніки:

1

Обидві сторони набули неоціненного досвіду, який планують розширювати у майбутньому.