Зустріч зі старшим радником відділу досліджень та інтернаціоналізації Університету Південно-Східної Норвегії паном Тор-Егіль Ейде з питань мобільності за програмою "ERASMUS+"

30 травня 2019 року в Інституті енергозбереження та енергоменеджменту в рамках участі у «Міжнародному тижні тренінгу для університетів-партнерів за програмоюкредитної мобільності "ERASMUS+"», що проводиться в КПІ ім. Ігоря Сікорського, відбулась зустріч з представником Університету Південно-Східної Норвегії (Королівство Норвегія) паном Тор-Егіль Ейдестаршим радником відділу досліджень та інтернаціоналізації(Кампус Вестфолд).

1

Зустріч була організована за спільною ініціативою начальника Відділу академічної мобільності КПІ ім. Ігоря Сікорського пані Лубянової О.В., координаторів спільного міжнародного проекту між ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського та Університетом Південно-Східної Норвегії - доц. Стрелкової Г.Г. та проф. Карлоса Пфайфера, а також старшого радника відділу досліджень та інтернаціоналізаціїУніверситету Південно-Східної Норвегії пана Тор-Егіль Ейде.

У зустрічі прийняли участь директор ІЕЕ д.т.н., проф. Денисюк С.П., завідувач кафедри електропостачання ІЕЕ д.т.н., проф. Попов В.В., завідувач кафедри теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ д.т.н., проф. Дешко В.І., заступник завідувача кафедри електропостачання з міжнародної роботи к.ф.-м.н., доц. Стрелкова Г.Г., заступник завідувача кафедри теплотехніки та енергозбереження з міжнародної роботи к.т.н., доц.Суходуб І.О. та представник кафедри електропостачання - учасник програми "ERASMUS+" доц., к.т.н. Стрелков М.Т.

Під час зустрічі проведено перемовини з паном Тор-Егіль Ейде щодо обміну досвідом з міжнародної роботи університетів-партнерів, подання та виконання спільних освітніх проектів. У ході зустрічі обговоренні вимоги та можливості кредитної мобільності між університетами-партнерами для студентів бакалаврського та магістерського рівня навчання, включаючи фінансування та вимоги щодо рівня знання англійської мови.

Докладний розгляд академічних програм за інженерними курсами обміну дозволив визначити можливості для поглиблення процесів інтернаціоналізації в ІЕЕ. Для кафедри електропостачання цікавим напрямом співпраці є програма магістерської підготовки з інтеграції Smart систем. Для кафедри теплотехніки та енергозбереження новим вікном можливостей для участі в проектах кредитної мобільності з університетом-партнером за програмою «ERASMUS+» є програма магістерської підготовки з мікро- і нанотехнологій. 

2

За підсумками обговорення було зазначено, що існує зацікавленість університетів-партнерів щодо підготовки нових спільних проектних пропозицій за програмою «ERASMUS+» рівня КА1, яка може бути реалізована  у січні 2020 р. У ході перемовин сторони обмінялася контактною інформацію для продовження співпраці.

Відповідальна особа від ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського за організацію та проведення зустрічі: доц. кафедри електропостачання Стрелкова Г.Г.