Підписання Меморандуму про співробітництво між Асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад» та Інститутом енергозбереження та енергоменеджменту

16 травня 2019 року відбулося підписання Меморандуму  про співробітництво між Асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад» та Інститутом енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Меморандум підписали від Інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського – директор С.П. Денисюк та від Асоціації об’єднаних територіальних громад – виконавчий директор В.Д. Полтавець.

Метою співробітництва Сторін є підвищення енергоефективності членів Асоціації, зокрема, шляхом впровадження сучасних енергозберігаючих й енергоефективних технологій та систем енергетичного менеджменту на всіх рівнях.

Напрями співробітництва Сторін є:

 • організація комплексної системи навчання та підвищення кваліфікації працівників фахівців громад, які є членами Асоціації, зокрема, за напрямами «Системи енергетичного менеджменту», «Енергетичний аудит», «Сертифікація енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем» та « Енергоефективні ринки електричної енергії» шляхом запровадження та проведення на регулярній основі відповідних навчальних курсів, тренінгів та семінарів;
 • надання методологічної та інформаційно-консультативної підтримки у діяльності Асоціації щодо зниження витрат енергії та підвищення енергоефективності в об’єднаних територіальних громадах;
 • впровадження в об’єднаних територіальних громадах – членів Асоціації систем енергетичного менеджменту відповідно до національних стандартів України серії ДСТУ ISO 50000, зокрема, ДСТУ ISO 50001:2014 «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова до використання»;
 • проведення в об’єднаних територіальних громадах, які є членами Асоціації, енергетичних аудитів за ДСТУ ISO 50002:2016 «Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення» з метою підготовки та реалізації проектів з підвищення енергоефективності і зменшення нераціонального використання енергії та запобігання шкідливому техногенному впливу на довкілля;
 • впровадження в об’єднаних територіальних громадах – членів Асоціації кращих світових практик управління енерговикористанням, підвищення енергоефективності та оптимізації витрат енергії.

Після підписання Меморандуму відбувся вебінар на тему: «Навчання та підвищення кваліфікації працівників фахівців громад за напрямами «Системи енергетичного менеджменту», «Енергетичний аудит».

Питання вебінара:

 1. Надати інформацію про короткострокові навчальні програми та напрямки для енергоменеджерів та енергоаудиторів.
 2. Яка вартість навчання за відповідними навчальними програмами, напрямками?
 3. З якою освітою спеціаліст може бути енергоменеджером та/або енергоаудитором (технічна, економічна тощо)?
 4. Який перелік робіт (послуг) зможуть надавати дані спеціалісти?
 5. Які основні обов'язки енергоменеджера / енергоаудитора?
 6. Визначення організаційної структури енергоменеджменту в громаді?
 7. Які є принципи енергоефективності та енергоощадності (заходи з енергозбереження: незатратні, малозатратні та затратні)?