ВІДКРИТО АУДИТОРІЮ ІМЕНІ М.П. КОВАЛКА

В Інституті енергозбереження та енергоменеджменту відкрилась навчальна аудиторія імені видатного вченого, громадського та державного діяча, доктора технічних наук, професора Михайла Петровича Ковалка.

1

 

Аудиторію створено наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського (№4/162 від 23 листопада 2017 р.) Згуровського Михайла Захаровича на виконання рішення Вченої ради Університету від 06 листопада 2017 року (Протокол №10).

Михайло Петрович Ковалко відіграв важливу роль у створенні ІЕЕ, відкритті нової для України спеціальності  - «Енергетичний менеджмент».

Формування ІЕЕ почалось у 1997 р., із затвердженням Кабінету Міністрів України Комплексної державної програми з енергозбереження, яку було розроблено під керівництвом Ковалка М.П.

Спільним наказом Держкоменергозбереження, Головою якого на той час був Ковалко М.П., та Міністерства освіти України (№137.45 від 7.05.1997) в КПІ було створено ІЕЕ, який визначався базовою організацією з підготовки, перепідготовки кадрів, із підвищення кваліфікації спеціалістів, популяризації освіти та навчання у сфері екоенергозбереження та енергоменеджменту.

1

 

З 1999 р. Михайло Петрович працював за сумісництвом на посаді професора кафедри електропостачання ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, був членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій. Підготував та викладав нові курси «Прогнозування та планування енергетики», «Екологічні проблеми енерговикористання», «Глобальні проблеми енергетики та екології».

Створена аудиторія імені Ковалка М.П. оснащена сучасним обладнанням, де можна проводити наукові дискусії, лекційні і практичні заняття. На стендах відображено життєвий шлях Михайла Петровича, розміщені фотографії нагадують про важливі події з життя науковця, державного діяча та поета. Також оформлено куточок з його навчальними посібниками, монографіями, поетичними збірками.

Під час відвідування аудиторії дружина Михайла Петровича Ковалка – Таїсія Веніамінівна високо оцінила проведену співробітниками кафедри електропостачання роботу з підготовки іменної аудиторії та вдячна за вшанування пам’яті її чоловіка. Таїсія Веніамінівна погодилась прочитати студентам лекцію про внесок Михайла Петровича у формування ІЕЕ, становлення спеціальності «Енергетичний менеджмент», здобутки його як науковця та державного діяча у галузі енергетики та енергоефективності.

Слід зазначити, що М.П. Ковалко пройшов усі сходинки професійного зростання – від оператора, техніка-геолога, технолога-інженера управління до голови Держкомітету України з нафти і газу (1992-1995 рр.), народного депутата України ІІ та ІІІ скликань (1994 – 2002 рр.), Голови Державного комітету України з енергозбереження (1995-1997 рр.), Голови Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України (1997-1998 рр.). Він був обраний головою Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки України (1998-2000 рр.), проводив активну законодавчу роботу, а також долучився до розробки понад 30 законопроектів. Ковалко М.П. – співавтор закону України «Про нафту і газ», Національної програми «Нафта і газ України до 2010 року», Комплексної державної програми з енергозбереження.

Голова спостережної ради НАК Нафтогаз України у 2000 – 2003 роках, був генеральним секретарем Національної газової спілки України.

М.П. Ковалко є автором понад 90 публікацій у наукових журналах, монографій із проблем енергозбереження та енергоефективності, становлення паливно-енергетичного комплексу України, виконавцем численних наукових досліджень, має 35 винаходів.

Ковалко М.П. – лауреат Державної премії України з науки і техніки (1999 р.), заслужений винахідник СРСР (1989 р.) та України, заслужений працівник промисловості України (1994 р.), президент Української нафтогазової академії, почесний професор Івано-Франківського Державного технічного університету нафти і газу, член Академії гірничих наук.

Глибоке володіння теоретичними знаннями, практичний досвід, аналітичний розум дозволили йому стати фахівцем і організатором енергетичного комплексу України, здатним побачити і застосувати на практиці тенденції розвитку не лише окремих процесів галузі, а й в цілому спрогнозувати розвиток економіки всієї держави. Він завжди пропагував ідею енергозбереження, збільшення власної ресурсної бази енергоносіїв, зменшення енергетичної залежності від імпорту нафти і газу, прозорості рішень у енергетичному комплексі України.

Михайло Петрович був людиною з широким колом інтересів, у характері якої поєднались енергійність і врівноваженість, вимогливість і доброзичливість, чуйність і діловитість, прагматизм і романтика. Він – відомий поет, пісняр видав понад 10 поетичних збірок. Є серед них і вірші присвячені Київському політехнічному інституту, студентству, процесу наукового пізнання:

 

Тут навіть сосни особливі –

Від духу вченого ростуть,

Вони підкреслюють значущість

І КПІ, і його суть.

 

До думки вченого-практика прислухались колеги в Україні і за її межами. Він неодноразово представляв нашу країну на міжнародному рівні, беручи участь у конференціях, конгресах, симпозіумах, урядових та наукових делегаціях. Всюди він був відомим як спеціаліст у галузі енергозбереження, розробки і експлуатації нафтових і газових родовищ, ініціатор запровадження низки принципово нових технологічних досліджень і впровадження їх у виробництво.

Щиро вдячні Михайлу Петровичу за його вагомий внесок у створення ІЕЕ, становлення енергозбереження як пріоритетного напрямку державної політики України, за його плідну науково-педагогічну та творчу діяльність. Проявом нашої поваги та вдячності є створена аудиторія на честь Михайла Петровича. Шана його пам’яті живе в наших сердцях!

 

 

 

 

 

Закладний О.О.

доцент кафедри електропостачання