Обсяги державного замовлення на 2019 рік

Стали відомі обсяги державного замовлення на 2019 рік за спеціалізаціями на кафедрі електропостачання ІЕЕ.

1

Державне Замовлення на 1 курс на основі ЗНО у 2019 році:

 

Факультет / інститут

Спеціальність

Максимальний обсяг державного замовлення (2018 р.)

Надано рекомендацій до зарахування на 01.08.2018 р.

Максимальний обсяг державного замовлення (2019 р.)

денна

заочна

денна

заочна

денна

заочна

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

101 Екологія

25

0

10

0

22

0

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

84

0

70

0

84

0

144 Теплоенергетика

20

0

12

0

20

0

184 Гірництво

10

0

10

0

12

0

Державне Замовлення на 1 курс на основі диплому молодшого спеціаліста у 2019 році:

Факультет / інститут

Спеціальність

Освітня програма

Частина

ліцензійного обсягу

(для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст»)

Обсяг державного замовлення (фактичний набір)

(2018 р.)

Обсяг державного замовлення

(2019 р.)

денна

заочна

денна

заочна

денна

заочна

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Системи забезпечення споживачів електричною енергією

20

10

9

0

10

5

Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології

15

10

7

0

10

5

Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів

25

10

6

0

8

5

Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв

45

10

21

0

22

5

144 Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем

15

10

0

0

7

5

184 Гірництво

Геоінженерія

50

20

5

10

10

10

Державне Замовлення на 1 курс магістратури у 2019 році:

Факультет / інститут

Спеціальність

Освітня програма

Освітньо-наукова програма (частка ліцензованого обсягу)

Освітньо-професійна програма (частка ліцензованого обсягу)

денна

денна

заочна

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

101 Екологія

Інженерна екологія та ресурсозбереження

5

20

-

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Системи забезпечення споживачів електричною енергією

2

38

10

Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології

2

33

10

Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів

2

43

10

Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв

2

43

10

144 Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем

2

23

10

184 Гірництво

Геоінженерія

2

38

20