Проектна зустріч представників Інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського (Україна) та Університету Південно-Східної Норвегії (Королівство Норвегія)

В період з 10 по 16 листопада 2018 року відбулась проектна зустріч представників Інституту енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ) КПІ ім. Ігоря Сікорського та Факультету технологій, природничих та морських наук (ФТПМН) Університету Південно-Східної Норвегії (USN). Зустріч проводилась у м. Порсгрун (Королівство Норвегія) в рамках виконання завдань проекту SIU «Норвезько – Українське співробітництво з освіти, заснованої на наукових дослідженнях, у сфері інноваційних, сталих та енергоефективних систем» (ID: CPEA-LT-2016/10044) між Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" та Університетом Південно-Східної Норвегії.
Метою проектної зустрічі було виконання цілей і завдань проекту «Норвезько – Українське співробітництво з освіти, заснованої на наукових дослідженнях, у сфері інноваційних, сталих та енергоефективних систем», зокрема щодо розробки та вдосконалення англомовних курсів третього циклу навчання за напрямом інноваційних, сталих та енергоефективних систем, які будуть викладатися в ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського.
З української сторони у зустрічі приймали участь Директор ІЕЕ професор Сергій Денисюк, координатор проекту доцент кафедри електропостачання ІЕЕ Галина Стрелкова, завідувач кафедри електропостачання ІЕЕ доцент Володимир Попов, доцент кафедри електропостачання ІЕЕ Мирослав Стрелков.
З норвезької сторони у зустрічі приймали участь Декан ФТПМН професор Мортен Мелааен; заступник декана ФТПМН Ранді Холта; завідувач кафедри електроенергетики, інформаційних технологій та кібернетики ФТПМН професор Свеін Хаген; координатор проекту професор кафедри електроенергетики, інформаційних технологій та кібернетики ФТПМН Карлос Пфеіффер; доцент кафедри електроенергетики, інформаційних технологій та кібернетики ФТПМН Рошан Шарма; професор кафедри процесів, енергетичних та екологічних технологій ФТПМН Ларс Токхеін; професор кафедри електроенергетики, інформаційних технологій та кібернетики ФТПМН Фінн Хауген; професор кафедри електроенергетики, інформаційних технологій та кібернетики ФТПМН Бернт Ліе; інституційний координатор програми ERASMUS+ в Університеті Південно-Східної Норвегії Еспен Йохансен.
У ході проектної зустрічі українська сторона прийняла участь у міжнародному семінарі та робочих зустрічах організованих та проведених ФТПМН Університету Південно-Східної Норвегії за тематикою:
-    Освіта, заснована на наукових дослідженнях, у сфері інноваційних, сталих та енергоефективних систем. Дата проведення: 12-13.11.2018. Місце проведення: USN, м. Порсгрун, Королівство Норвегія;
-    Розвиток освітніх програм другого та третього циклів навчання у сфері Європейської вищої освіти. Дата проведення: 14-15.11.2018. Місце проведення: USN, м. Порсгрун, Королівство Норвегія.
Під час проектної зустрічі також було обговорено цілу низку питань щодо перспектив співробітництва в освітній і науковій сферах, присвячених зокрема:
-    досягнутим результатам та існуючим можливостям для подальшої мобільності магістрів, аспірантів та викладачів-учасників проекту з обох факультетів-партнерів;
-    оцінці результатів стажування аспірантів ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського в ФТПМН Університету Південно-Східної Норвегії під час слухання та обговорення їх наукових доповідей;
-    посиленню трансферу знань між обома факультетами-партнерами, зокрема шляхом спільного керівництва науковими роботами і дисертаційними дослідженнями та підготовки спільних публікацій науково-дослідних результатів у сфері інноваційних, сталих та енергоефективних систем;
-    використанню викладачами обох факультетів-партнерів сучасних електронних навчальних ресурсів (засобів) для підготовки навчальних матеріалів, зокрема тих, що увійдуть до електронної бібліотеки на веб-сайті проекту в якості навчальних матеріалів для третього циклу навчання за напрямом інноваційних, сталих та енергоефективних систем.
За результатами проектної зустрічі, з метою посилення трансферу знань та сприяння академічній мобільності викладацького складу обох факультетів-партнерів, були прийняті рішення про:
-    читання у 2019 році гостьових англомовних лекцій двома викладачами з кожного із двох факультетів-партнерів за проектом мобільності між НТТУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та Університетом Південно-Східної Норвегії в рамках програми ERASMUS+ та за підтримки проекту CPEA-LT-2016/10044. Читати гостьові лекцій в Університеті Південно-Східної Норвегії в рамках програми ERASMUS+ від ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського у квітні 2019 року будуть учасники проекту доцент кафедри електропостачання д.т.н. Володимир Попов та доцент кафедри електропостачання к.ф-м.н. Галина Стрелкова;
-    проведення літньої школи в ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського в першій половині червня 2019 року, для якої визначено програму, розклад і теми занять, слухацьку аудиторію (магістри другого циклу навчання) та лекторів з кожного із двох факультетів-партнерів. Матеріали літньої школи планується підготувати та опублікувати у вигляді підручника, написаного англійською мовою лекторами літньої школи.