Вступ на 1 курс (за результатами НМТ або сертифікатами ЗНО)

ФОРМА ПОПЕРЕДНЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АБІТУРІЄНТІВ

Стали відомі обсяги державного замовлення на 2024 рік:

У цьому році у НН ІЕЕ загалом передбачено 100 бюджетних місць на денну форму навчання за 141 Спеціальністю.

Якщо ти щойно закінчив школу або коледж, вже одержав документ про повну загальну середню освіту чи диплом молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра або фахового молодшого бакалавра, твій наступний крок – скласти національний мультипредметний тест! Якщо ти вже складав його в 2022 або в 2023 роках або склав зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році, ти можеш скористатись результатами цих тестувань. Але головне – ти маєш обрати майбутню професію та обдумати свій подальший шлях. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти. Твоє навчання в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» буде тривати 4 роки (якщо ти завершив навчання у школі) або 3 роки (якщо ти маєш диплом молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра чи фахового молодшого бакалавра та вступаєш на спеціальності, де передбачений скорочений термін підготовки). За результатами ти одержиш диплом про повну вищу освіту та право подовжити освіту на наступному рівні – у магістратурі.

У 2024 році для вступу використовують результати національного мультипредметного тесту (НМТ) з української мови, математики, історії України (обовʼязково) та фізики або іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської), або хімії, або біології, або географії, або української літератури (четвертий предмет за вибором вступника). Також можна скористатись результатами НМТ 2022 року, НМТ 2023 року або результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року (виключно повністю весь тест, що складався у відповідний рік, без можливості вибору предметів з різних років). Реєстрація для складання НМТ розпочнеться 14 березня та закінчиться 11 квітня. Основна сесія НМТ буду проводитись з 14 травня до 25 червня в Україні та 28 країнах світу, тому ти зможеш скласти тестування навіть за межами країни. НМТ – це комплексний тест з чотирьох предметів, які ти будеш складати на комп’ютері у спеціальних центрах тестування. Результат можна буде побачити одразу після завершення тестування, офіційні результати основної сесії стануть відомі не пізніше 2 липня. Детально про НМТ, структуру тестів та процедуру складання можна почитати на офіційному ресурсі Українського центру оцінювання якості освіти, який організовує та проводить тестування.

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь бакалавра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. Що це таке? Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони. Детальніше про мотиваційний лист, вимоги до нього та структуру можна почитати у нашому спеціальному розділі.

Для вступу на спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтство, реставрація крім НМТ та мотиваційного листа складається також творчий конкурс. Для вступу на інші спеціальності нашого університету всі вступники мають подати результати НМТ або ЗНО та мотиваційний лист.

Електронний кабінет вступники зможуть зареєструвати з 01 липня, а подавати заяви – з 19 липня до 31 липня. За державним замовленням (бюджет) можна подати до 5 заяв із зазначенням пріоритетності – від найвищого (1) до найнижчого (5) за твоїм вибором. За кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) можна подати до 10 заяв. Загалом на всіма базами вступу (повна загальна середня освіта, диплом молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, диплом бакалавра, диплом спеціаліста чи диплом магістра) та за всіма формами здобуття освіти (денна, заочна) сумарно одна людина може подати 15 заяв. Всі заяви, подані для вступу на навчання за державним замовленням, автоматично беруть участь у конкурсі на контракт. Рекомендацію для зарахування за державним замовленням буде надано 05 серпня, а до 08 серпня ти маєш підтвердити в особистому електронному кабінеті вибір місця навчання та подати оригінали документів особисто або з допомогою накладання кваліфікованого електронного підпису.

 


Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського

Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із твоїми можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2024 році.

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” в 2024 році.

Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2024 році:

Положення про випускників підготовчих курсів КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли особливих успіхів у навчанні

Положення про порядок подання і розгляду апеляцій вступників до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Вартість навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського

Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту для спеціальностей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти при вступі на основі ПЗСО в 2021 році (вступних випробувань, творчих конкурсів) Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти при вступі на основі НРК5 в 2021 році

Програма творчого конкурсу для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Максимальні обсяги державного замовлення (при вступі на основі повної загальної середньої освіти)

Максимальні обсяги державного замовлення (при вступі на основі НКР5)

Програми співбесіди для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра з:

 


Інформаційні матеріали приймальної комісії

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ КПІ ім. Ігоря Сікорського

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

Ключові дати

 

Відео запрошення на навчання директора Інституту енергозбереження та енергоменеджменту:

Підготовка фахівців на кафедрі електропостачання здійснюється у сфері енергетики, енергетичного менеджменту та комплексного керування сучасними електротехнічними та електроенергетичними системами.

Освітня програма «Системи забезпечення споживачів електричною енергією»

Освітня програма «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» передбачає вивчення студентами всіх особливостей щодо моделювання місцевих і муніципальних систем електропостачання, процесів керування індустріальними електротехнічними системами та комплексами. Розробка та впровадження інтелектуальних електроенергетичних системи (SMART GRID ) та інтегрованих системи енергопостачання з нетрадиційними відновлюваними джерелами енергії

Студенти цієї ОП в процесі навчання отримують фундаментальну та всебічну підготовку як із загальнотехнічних предметів, так і сучасну професійну. Після закінчення університету фахівці даної спеціальності отримують можливість працювати в системі служб головного інженера будь-яких промислових підприємств, на муніципальних об’єктах незалежно від форм власності, в проектних та науково-дослідних інститутах, в службах і міністерствах енергетичного профілю.

Компетенції випускників:

 • розроблення проектів та експлуатація систем електропостачання;

 • робота з системами вимірювання, контролю та обліку електроспоживання;

 • оперативно-диспетчерське керування системами електропостачання;

 • використання засобів малої генерації в системах електропостачання;

 • монтаж, налагодження, експлуатація електроустановок та електрообладнання;

 • автоматизація систем енергозабезпечення.

Освітня програма «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології»

Модель фахівця за спеціалізацією «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології»

Головним завданням при підготовці студентів з енергетичного менеджменту є концепція забезпечення ефективного використання всіх видів енергоносіїв. Вони здатні здійснювати енергетичний аудит і бізнес-планування, обирати енергоефективне обладнання; проводити вимірювання з використанням сучасних комплексів та верифікацію даних і розрахунки ефективних режимів енерговикористання; створювати сучасні системи енергетичного менеджменту. Студенти навчаються працювати з сучасними енергозберігаючими технологіями; проводити моніторинг екологічного стану промислових підприємств на основі широкого застосування інформаційних і комп’ютерних технологій.

Компетенції випускників:

 • реалізація політики енергозбереження та впровадження енергоефективних технологій;

 • здійснення енергетичного аудиту;

 • робота в енергосервісних компаніях;

 • реалізація проектів енерговикористання та енергосервісних контрактів;

 • формування систем енергетичного менеджменту;

 • керування енергозабезпеченням підприємств.

Студенти нашої кафедри отримують фундаментальну та всебічну підготовку як із загальнотехнічних предметів, так і сучасну професійну підготовку.

Чому вибирати саме кафедру електропостачання?

1.     Високий рівень підготовки наших випускників є гарантією їх успішного працевлаштування на підприємствах та в організаціях паливно-енергетичного комплексу, в проектних та науково-дослідних інститутах, службах і міністерствах енергетичного профілю.

2.     Енергозбереження – надзвичайно актуальне для України питання в умовах дефіциту енергоресурсів

3.     Сучасна глобальна економіка вимагає якісного і ефективного управління енергозабезпеченням

4.     Українські компанії починають усвідомлювати необхідність підвищувати ефективність використання енергоресурсів, що відкриває нові можливості на ринку праці для молодих спеціалістів

5.     Наші студенти проходять практику на провідних підприємствах та організація України, беруть участь у національних та міжнародних проектах.

6.     Студенти кафедри розробляють реальні проекти з енергопостачання, беруть участь у виконанні держбюджетних тем, є багаторазовими переможцями міжвузівських олімпіад, всеукраїнського конкурсу «Молодь енергетиці України», конкурсу Київської міської державної адміністрації «Інтелект молодих на службу столиці».

7.     Наша кафедра має програми навчання та наукової співпраці з університетами різних країн світу: США, Німеччина, Норвегія, Греція та ін.

Приходьте до нас і ви не пошкодуєте, ми чекаємо розумних, талановитих, захоплених студентів.

Якщо ТИ – молодий, цілеспрямований, амбітний і бажаєш:

 • формувати інтелектуальну енергетику України;

 • розробляти сучасні інтелектуальні інформаційні технології для електроенергетики;

 • створювати інтегровані системи енергоменеджменту

то навчання на кафедрі електропостачання за спеціальністю «141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» саме для тебе!

Теґи