навчання

Працевлаштування випускників

Випускники кафедри працюють у сфері енергозабезпечення та енерговикористання в енергетичних компаніях, на промислових підприємствах, муніципальних об’єктах незалежно від форм власності, провідними фахівцями, енергоменеджерами, енергоаудиторами та інспекторами в енергетичному секторі, в проектних інститутах, в центральних та місцевих органах влади. Відсоток працевлаштованих випускників (спеціалістів та магістрів), які навчалися за бюджетною формою фінансування (за останні 5 років) становить 100 %, що говорить про сьогоденний попит спеціалістів.