Практика студентів

Наші студенти проходять практику на провідних підприємствах та в організаціях України, за кордоном, беруть участь у національних та міжнародних проектах.

На шостому курсі студенти кафедри електропостачання проходять науково-дослідну та педагогічну практику. Студенти-магістранти шостого курсу проходять науково-дослідну та педагогічну практику на кафедрі та у профільних організаціях.

За результатами проходження практики відбувається захист звітів з практики. Результати практики часто бувають впровадженими в навчальний процес у вигляді лабораторних установок, макетів, тощо.

Студентів, котрі закінчили навчання на 5 курсі та успішно закінчили літню сесію розподілили на переддипломну практику.

Методичні рекомендації щодо проходження практики та оформлення звітів про проходження практики.

Практика є необхідним компонентом підготовки фахівців. Метою практичної підготовки є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професійної діяльності, формування на базі одержаних знань професійних умінь і досвіду прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично оновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Терміни проходження практики:

2 рік навчання магістрів ОПП

(03.09.18 – 28.10.18)

4 курс – бакалаври 

(15.04.19 – 19.05.19)

2 рік навчання здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії

 (17.12.18 – 30.12.18)

Документи для проходження практики

Договір на практику  – DOC   PDF

Робоча програма практики – DOC   PDF

Направлення  – DOC   PDF

Повідомлення – DOC   PDF

Щоденник  – DOC   PDF

Звіт за 2017-2018 н.р.

С П И С О К

Розподілу  студентів     ІІ  курсу магістратури     групи   ОН- 71мп    для проходження переддипломної  практики  з _03.09.2018р.__  по  _28.10.2018р.   бюджетної форми навчання

Місце практики

Прізвище, ім`я та

Вчене звання, прізвище,

 

(місто і назва

п/п

по-батькові студентів

ініціали керівника прак-

 

підприємства)

 

(старшого групи

тики від кафедри, термін

 

 

 

підкреслити)

відрядження (керування)

 

1

2

3

4

 

м. Київ

1

Попович

к.т.н.,доц.

 

Національна комісія, що здійснює

 

Марина

О.В. Бориченко

 

державне регулювання у сфері

 

Петрівна

(03.09.2018-28.10.2018)

 

енергетики та комунальних послуг

 

 

 

 

України

2

Сергеєв

к.т.н., ст.викл.

 

 

 

Максим

Ю.А. Веремійчук

 

(дог. 119 від 01.10.17р.)

 

Федорович

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

 

 

м. Київ

3.

Беспалий

к.т.н., ст.викл.

 

ТОВ «НОРМА ПЛЮС»

 

Олексій

Д.Г. Деревянко

 

(дог. 14-18 від 12.06.18р.)

 

Анатолійович

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

 

 

м. Київ

4

Лазарєв

к.т.н.,доц.

 

ТОВ «ЕНЕРГОЮГАЛЬЯНС»

 

Вадим

В.В. Прокопенко

 

(дог.16-18 від 18.06.18р.)

 

Васильович

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

 

 

м. Київ

5

Віюк

к.т.н.,доц.

 

ІЕЕ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

 

Олена

В.Ф. Находов

 

кафедра електропостачання

 

Миколаївна

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

 

 

 

6

Коломієць

к.т.н.,доц.

 

 

 

Владислав

В.Ф. Находов

 

 

 

Павлович

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

 

 

м. Київ

7.

Соколенко

к.т.н.,доц.

 

Державне агентство з енергоефективн.

 

Олена

А.В. Чернявський

 

та енергозбереження України

 

Олександрівна

(03.09.2018-28.10.2018)

 

(дог.86 від 01.10.17р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

8

Динька

к.т.н.,доц.

 

 

 

Наталія

А.В. Чернівський

 

 

 

Юріївна

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

 

 

м. Київ

9

Сорокіна

к.т.н.,доц.

 

ПАТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»

 

Карина

Г.Г. Стрелков

 

(дог. 229  від 01.10.17р.)

 

Ігорівна

(03.09.2018-28.10.2018)

 

1

2

3

4

 

 

10.

Мєшков

к.т.н., ст.викл..

 

 

 

Валерій

Ю.А. Веремійчук

 

 

 

Євгенович

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

 

 

м. Київ

11.

Нікулін

к.т.н., доц.

 

ПАТ «Оболонь»

 

Олександр

А.В. Чернявський

 

(дог.205 від 19.10.18р.)

 

Андрійович

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

 

 

 

12.

Парфененок

к.т.н., доц.

 

 

 

Дмитрій

В.В. Прокопенко

 

 

 

Юрійович

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

 

 

м. Київ

13.

Овчаренко

к.т.н.,доц.

 

ДП НЕК «Укренерго»

 

Тетяна

Г.Г. Стрелкова

 

Державна інспекція енергетичного

 

Вікторівна

(03.09.2018-28.10.2018)

 

нагляду України

 

 

 

 

(дог.87\1\12\3036-17 від 27.10.17р.)

14.

Ознобішин

к.ф-мат.н., доц.

 

 

 

Анатолій

О.В. Бориченко

 

 

 

Вікторович

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

 

 

 

15.

Вем

д.т.н.,проф.

 

 

 

Аліна

Б.І. Басок

 

 

 

Володимирівна

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

 

 

 

16.

Товстюк

д.т.н.,проф.

 

 

 

Анастасія

Б.І. Басок

 

 

 

Ігорівна

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

 

 

 

17

Федорчук

к.т.н.,доц.

 

 

 

Інна

О.В. Бориченко

 

 

 

Іванівна

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

 

 

м. Київ

18.

Романюк

к.ф-мат.н.,доц.

 

ПАТ «Енергоконструкція»

 

Ілона

Г.Г. Стрелкова

 

(дог.11\1-18 від 06.06.18р.)

 

Олегівна

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

 

 

 

С П И С О К

 

Розподілу  студентів     ІІ  курсу магістратури     групи   ОЕ- 71мп та ОЕ-72мп    для проходження переддипломної  практики  з _03.09.2018р.__  по  _28.10.2018р.   бюджетної форми навчання

Місце практики

Прізвище, ім`я та

Вчене звання, прізвище,

(місто і назва

п/п

по-батькові студентів

ініціали керівника прак-

підприємства)

 

(старшого групи

тики від кафедри, термін

 

 

підкреслити)

відрядження (керування)

1

2

3

4

м. Київ

1

Прокопець

д.т.н., проф..

Національна комісія, що здійснює

 

Юлія

В.А. Попов

Державне регулювання у сфері

 

Сергіївна

(03.09.2018-28.10.2018)

енергетики  та комунальних послуг

 

 

 

України

2

Рудницький

д.т.н., проф..

(дог. 119 від 01.10.17р.)

 

Сергій

В.А. Попов

 

 

Олександрович

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

м. Славутич, Київської обл..

3

Артисюк

к.т.н.,доц.

Державне спеціалізоване

 

Богдан

М.М. Федосенко

Підприємство «Чорнобильська АЕС»

 

Анатолійович

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

м. Київ

4

Дубограй

к.т.н.,доц.

НДІ автоматики та енергетики

 

Максим

В.П. Калінчик

«Енергія»

 

Олександрович

(03.09.2018-28.10.2018)

(дог. 2-18 від 04.12.17р.)

 

 

 

 

5

Киселиця

к.т.н.,доц.

 

 

Мирослав

В.П. Калінчик

 

 

Іванович

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

 

6

Третяк

к.т.н.,доц.

 

 

Вадим

В.П. Калінчик

 

 

Анатолійович

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

м. Київ

7.

Дехтярук

к.т.н.,доц.

ТОВ «НОРМА ПЛЮС»

 

Дмитро

В.П. Калінчик

(дог. 14-18 від 12.06.18р.) м. Київ

 

Михайлович

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

м. Київ

 

Цап

к.т.н.,доц.

ВАТ КІЕП

8

Дмитро

В.А. Побігайло

(дог. 112-7-0  від 01.10. 17р.)

 

Миколайович

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

м. Київ

9.

Нагірич

д.т.н., проф.

ПАТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»

 

Владислав

А.В. Волошко

(дог. 229  від 01.10.17р.)

 

Валерійович

(03.09.2018-28.10.2018)

 

10.

Негода

д.т.н., проф.

 

 

Ольга

А.В. Волошко

 

 

Олегівна

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

 

11.

Ращенко

д.т.н., проф.

 

 

Олександр

А.В. Волошко

 

 

Миколайович

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

 

12.

Мондик

к.т.н.,доц.

 

 

Артем

В.В. Ткаченко

 

 

Володимирович

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

м. Київ

13.

Герштун

к.т.н.,доц.

ТОВ «Світотрейд»

 

Володимир

В.О. Костюк

(дог.9-19 від 31.05.18р.)

 

Миколайович

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ

14.

Коценко

д.т.н., проф..

ТОВ «БЕТОН СЕРВІС»

 

Олександр

В.А. Попов

(дог.10-19 від 04.06.18р.)

 

Андрійович

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

м. Київ

15.

Остапчук

к.т.н.,доц.

ТОВ «ПРОФ ЕЛЕКТРО МОНТАЖ»

 

Ольга

А.І. Замулко

(дог.13-18 від 07.06.18р.)

 

Ігорівна

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

 

16.

Тимощук

к.т.н., доц.

 

 

Вадим

А.І. Замулко

 

 

Володимирович

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

м. Київ

17

Мартинюк

к.т.н.,доц.

ТОВ «Нова Пошта»

 

Андрій

М.М. Федосенко

(дог.11-18 від 06.06.18р.)

 

Юрійович

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

м. Київ

18.

Ратушний

к.т.н., ст.викл.

ТОВ «Нова Пошта»

 

Владислав

Д.Г. Дерев’янко

(дог.11\1-18 від 06.06.18р.)

 

Валерійович

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

м. Київ

19.

Тимчук

к.т.н., доц.

ТОВ «ЛН Техно»

 

Сергій

В.В. Ткаченко

(дог.12-18 від 06.06.18р.))

 

Петрович

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

м. Київ

20.

Осіпов

к.т.н.,доц.

ПАТ «Оболонь»

 

Андрій

О.В. Коцар

(дог.205 від 19.10.18р.)

 

Владиславович

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

 

21.

Тиндирика

к.т.н.,доц.

 

 

Юрій

В.О. Костюк

 

 

Олександрович

(03.09.2018-28.10.2018)

1

2

3

4

м. Київ

23

Гайдаш

к.т.н.,доц.

ПАТ «Оболонь»

 

Андрій

В.О. Костюк

(дог.205 від 19.10.18р.)

 

Ігорович

(03.09.2018-28.10.2018)

 

 

 

 

м. Київ

24

Дехтяр

к.т.н.,доц.

 Філія «Інжинірінг» ТОВ «Високово-

 

Андрій

О.В. Коцар

льтний союз-РЗВА»

 

Романович

(03.09.2018-28.10.2018)

(дог. 15-18 від 13.06.18р.)