Наукові школи

На кафедрі електропостачання сформовані наукові школи:

Системи забезпечення електричною енергією

Напрямки наукових досліджень кафедри та напрямки магістерських програм:

 • системи інтелектуальної електроенергетики (Smart Grid);
 • інтелектуальні електричні мережі та електротехнічні системи;
 • інтелектуальні інформаційні технології для енергетики;
 • розосереджена генерація в системах енергозабезпечення;
 • керування індустріальними електротехнічними системами та комплексами;
 • керування місцевими і муніципальними системами електропередачі та електропостачання.

Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології

Напрямки наукових досліджень кафедри та напрямки магістерських програм:

 • інтегровані системи енергетичного та енергоекологічного менеджменту;
 • системи енергетичного менеджменту для промислових та муніципальних об’єктів на основі концепції Smart Grid;
 • системи енергетичного менеджменту для оптимізації режимів виробництва, розподілу та використання енергії;
 • інноваційні технології енергозбереження та підвищення енергоефективності за галузями економіки;
 • комплексне керування енергозабезпеченням підприємств;
 • лібералізовані енергетичні ринки.

У рамках сформованих наукових шкіл на кафедрі здійснюються комплексні наукові дослідження за сучасними напрямками розвитку електроенергетичних та електротехнічних систем згідно концепції Smart Grid, реалізації політики енергозбереження та енергоефективності. Встановлено дієві наукові контакти зі спорідненими кафедрами України, провідними закордонними навчальними закладами. Розроблена та успішно втілюється система наскрізної підготовки за схемою «бакалавр–спеціаліст/магістр–кандидат технічних наук».

Tags