Напрями наукової діяльності

Основні наукові напрями кафедри електропостачання ІЕЕ

  • Розробка концепції та стратегії енергозбереження на коротко-середньострокову перспективу;
  • розробка та впровадження методів і технічних засобів управління режимами енергоспоживання та їх контролю;
  • розробка та впровадження методів та систем багатокритеріального розподілу потужності і електроенергії щодо різних рівнів територіального, часового та ситуаційного управління електроспоживанням у нових економічних умовах;
  • розробка методів контролю та нормалізації енергоспоживання;
  • розробка та впровадження методів та систем енергозберігаючого комплексного управління ( активної та реактивної потужності, напруги) режимами систем електропостачання промислових об'єктів;
  • розробка та впровадження нині діючих в Україні систем диференцованих тарифів на електричну енергію;
  • розробка та впровадження систем контролю енергоносіїв, у тому числі контролю витрат теплової енергії, газу, води, мазуту та ін.;
  • розробка методичних документів щодо обліку електроенергії в умовах енергоринку, енергоаудиту промислових підприємств.

 

Напрями наукових досліджень викладачів кафедри електропостачання.

ПІБ викладача

Науковий ступінь

Наукове звання

Посада

Напрями наукових досліджень

 

Денисюк Сергій Петрович

докт. техн. наук

професор

директор ІЕЕ, науковий керівник кафедри

Системи енергетичного менеджменту та енергоефективні технології, сталий розвиток електроенергетичних систем згідно концепції Smart Grid, інтелектуальні електричні мережі та системи.

Федосенко Микола Миколайович

канд. техн. наук

доцент

доцент

Математичне моделювання та прийняття оптимальних рішень в задачах проектування та керування режимами систем електропостачання.

Волошко Анатолій Васильович

докт. техн. наук

доцент

професор

Методи ідентифікації типу спотворення електричної енергії, часу його виникнення та тривалості для своєчасного прийняття відповідних керуючих рішень та визначення винуватця появи спотворення.

Зорін Владлен Володимирович

докт. техн. наук

професор

професор

Математичне моделювання та оптимізація систем електропостачання загального призначення.

Попов Володимир Андрійович

докт. техн. наук

доцент

в.о. зав кафедри

Загальна методології моделювання систем електропостачання та керування їх режимами в реальному інформаційному середовищі.

Бориченко Олена Володимирівна

канд. техн. наук

доцент

доцент

Контроль та управління ефективністю використання електричної енергії та побудова інтегрованих систем енергетичного менеджменту.

Закладний Олег Олександрович

канд. техн. наук

доцент

доцент

Контроль рівня енергетичної ефективності електромеханічних систем, як інструменту системи енергетичного менеджменту.

Замулко Анатолій Ігорович

канд.техн.наук

доцент

доцент

 

Економічні методи управління попитом споживачів на електричну енергію та потужність. Нормативно-правове та нормативно–технічне забезпечення електропостачання та енергозбереження.

Калінчик Василь Прокопович

канд. техн. наук

ст. наук. співр.

доцент

Автоматизація комплексного керування режимами енергоспоживання.

Костюк Василь Осипович

канд.

техн.

наук

ст.наук.

співр.

доцент

Методи та засоби регулювання частоти і потужності об’єднаних  електроенергосистем. Техніко-економічні задачі розвитку енергетичних смарт–систем із використанням гібридних генерувальних установок.

Коцар Олег Вікторович

канд. техн. наук

доцент

доцент

Смарт–системи вимірювання, обліку, енергомоніторингу та управління попитом в системах електропостачання, системах енергетичного менеджменту та лібералізованих ринках електричної енергії.

Находов Володимир Федорович

канд. техн. наук

доцент

доцент

Контроль ефективності енерговикористання та управління попитом споживачів на електричну потужність.

Несен Лариса Іванівна

 

доцент

доцент

Оптимізація керування режимами електроспоживання в системах електропостачання промислових об’єктів, дослідження електромагнітних та електромеханічних перехідних процесів в електричних системах.

Побігайло Віталій Анатолійович

канд. техн. наук

доцент

доцент

Системи захисту електричних ланцюгів споживачів.

Прокопенко Володимир Васильович

канд. техн. наук

доцент

доцент

Енергоаудит та енергозбереження в промисловості.

Стрелков Мирослав Трохимович

канд. техн. наук

ст. наук.

співр.

доцент

Системна організація та оцінка функціонування енергетичних ринків.

Стрелкова Галина Георгіївна

канд. фіз.–мат. наук

 

доцент

Інтегроване ресурсне планування та управління енерговикористанням в ринкових умовах на засадах сталого енергетичного розвитку.

Ткаченко Вадим Владиславович

канд. техн. наук

 

доцент

Моделювання та оптимізація надійності розподільних електричних мереж.

Чернявський Анатолій Володимирович

канд. техн. наук

доцент

доцент

Енергоаудит та системи енергетичного менеджменту.

Веремійчук Юрій Андрійович

канд. техн. наук

 

старший викладач

Управління електроспоживанням та оптимізація ринкових відносин між суб’єктами електроенергетики.

Ярмолюк Олена Сергіївна

канд. техн. наук

 

старший викладач

Оцінювання стану інтегрованих систем електропостачання та оптимальне керування режимами мікромереж.

Журавльов Андрій Олександрович

 

 

старший викладач

Оптимізація режимів розподільних мереж з розосередженою генерацією.

Дерев’янко Денис Григорович

канд. техн. наук

 

асистент

Оптимізація режимів локальних систем з джерелами розосередженої генерації.

Василенко Віра Іванівна

 

 

асистент

Підвищення ефективності функціонування комплексів енергопостачання з керованими навантаженнями за рахунок впровадження принципів та законів мультиагентного керування

Чернецька Юлія Валентинівна

 

 

асистент

Інформаційно–аналітичне забезпечення розвитку розподільних електричних мереж України в умовах лібералізації електроенергетики

Басок Борис Іванович

докт.

техн.

наук

ст.наук.

співр.

професор за сумісництвом

Стратегія розвитку теплоенергетики України; науково–технічні основи підвищення енергоефективності будівель і споруд, інноваційні енергоефективні системи теплозабезпечення будівель, відновювані джерела енергії, теплонасосні технології.

Танкевич Сергій Євгенійович

канд.

техн.

наук

ст.наук.

співр.

асистент за сумісництвом

Інформаційна сумісність та взаємодія інтелектуальних електронних пристроїв у інтегрованих цифрових системах керування електроенергетичними об’єктами.

Прокопенко Ірина Дмитрівна

 

 

асистент за сумісництвом

Математичне моделювання в задачах проектування систем електропостачання.

 

 

Tags